MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8 Karlín, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: 295565120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí - Rekonstrukce střechy
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.03.2017   12:41
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce a opravy střechy a půdního prostoru v části označené projektovou dokumentací jako ABG na ZŠ TGM, Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7. Rekonstrukce zahrnuje kompletní rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků, střešních prvků a střešní krytiny, výměnu výplní střešního pláště – ateliérová okna, rekonstrukci půdního prostoru (učebny, chodba) a nezbytné úpravy technologických rozvodů (VZT, zdravotechnika, elektro a ÚT s tím související.
Předpokládaná hodnota: 19 895 302,- CZK bez DPH

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí a Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,52 MB 29.03.2017  11:08 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,97 MB 10.03.2017  12:41 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.03.2017  12:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 10.03.2017  12:41 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.03.2017  12:41 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací, dodávek - Výkaz výměr ZIP 0,27 MB 10.03.2017  12:41 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo 9.3.2017 DOC 0,23 MB 10.03.2017  12:41 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení PDF 2,20 MB 10.03.2017  12:41 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 10.03.2017  12:41 
7. Zadávací dokumentace PDF 6,05 MB 10.03.2017  12:41 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace - zasilka-LIC36DASL8TZ6VUE ZIP 14,11 MB 10.03.2017  12:41 
2. Příloha č. 4 ZD - PD -Průvodní zpráva PDF 0,20 MB 10.03.2017  12:41 
3. Příloha č. 4 ZD - PD -Souhrnná technická zpráva PDF 0,24 MB 10.03.2017  12:41 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,11 MB 29.03.2017  11:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 3. 2017 12:41:03 Zakázka zveřejněna  
29. 3. 2017 11:08:01 Přidání dokumentu "Rozhodnutí a Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 3. 2017 11:09:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 3. 2017 11:35:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" JUDr. Olga Ulrichová
29. 3. 2017 11:35:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.03.2017 12:41:02" na "10.03.2017 12:41:03" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora