MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: 295565120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 21.02.2017   09:45
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební činnosti, jejichž cílem je modernizace části stávajícího objektu základní školy, jehož tvar ani základní využití se nemění. Modernizované prostory budou užívány jako doposud, tedy k přípravě jídel pro školní jídelnu základní školy. Předmětem je realizace nového provozního uspořádání školní kuchyně, kdy bude provedena celková modernizace provozu včetně vybavení výroby a výdeje jídel novým zařízením. Provoz je uspořádán tak, aby splňoval podmínky Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Kapacita je stanovena na počet 600 obědů pro žáky a personál školy.
Předpokládaná hodnota: 21 893 739,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 3. 2017 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 18 351 900,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 22 205 799,00 CZK
Datum ukončení plnění: 27.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 16 261 072,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 19 675 898,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,01 MB 21.02.2017  12:49 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 21.02.2017  09:51 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 21.02.2017  09:50 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 21.02.2017  09:51 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací Výkaz výměr -final 2017.02.10 XLSX 0,41 MB 21.02.2017  09:52 
4. Příloha č. 5 ZD - Návrh - Smlouva o dílo 17.2.17-1 DOC 0,22 MB 21.02.2017  09:55 
5. Příloha č. 6 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 21.02.2017  09:56 
6. Zadávací dokumentace PDF 6,05 MB 21.02.2017  12:50 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -Průvodní zpráva DPS.FrPl PDF 3,61 MB 21.02.2017  09:57 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace - Souhrnná zpráva DSP.FrPl PDF 0,07 MB 21.02.2017  09:58 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace ZIP 35,03 MB 21.02.2017  10:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,11 MB 02.03.2017  15:04 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ZIP 0,29 MB 09.03.2017  08:08 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) PDF 0,17 MB 10.03.2017  14:32 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 PDF 0,11 MB 13.03.2017  15:47 
5. příloha Vysvětlení ZD 4 - NOVÝ VYKAZ VYMER_ZSFRPL_2017_03_13 XLSX 0,43 MB 13.03.2017  15:48 
6. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ZIP 0,78 MB 15.03.2017  15:19 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (vč.prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 0,47 MB 17.03.2017  12:49 
8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 0,45 MB 21.03.2017  15:38 
9. Stavební povolení - příloha vysvětlení ZD 7 PDF 3,75 MB 21.03.2017  15:53 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,07 MB 12.04.2017  14:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,63 MB 09.05.2017  15:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,46 MB 09.05.2017  15:50 
2. Soupis prací - Oceněný výkaz výměr XLSX 0,46 MB 09.05.2017  15:51 
3. Zadavaci_dokumentace PDF 6,05 MB 09.05.2017  15:51 
4. Harmonogram prací PDF 0,04 MB 09.05.2017  15:51 
5. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,10 MB 09.05.2017  15:52 
6. Údaje z Registru plátců DPH všech společníků PDF 0,87 MB 09.05.2017  15:52 
7. Smlouva o společnosti ze dne 22.3.2017 PDF 1,82 MB 09.05.2017  15:52 
8. Stavební povolení PDF 3,75 MB 09.05.2017  15:53 
9. Výpis z OR všech společníků PDF 1,78 MB 09.05.2017  15:53 
10. Dodatek 1 PDF 0,26 MB 07.09.2017  13:18 
11. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 0,87 MB 07.09.2017  13:19 
12. Dohoda o změně v obsahu závazků DOC 0,09 MB 08.12.2017  08:26 
13. Přílohy k Dohodě o změně v obsahu závazků ZIP 1,03 MB 08.12.2017  08:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   HTA ZŠ Plamínkové   00676853 CZ Ano 18 351 900,00 CZK 22 205 799,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 16 261 072,00 CZK   19 675 898,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Kočí a.s. 46683046    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
21. 2. 2017 9:45:00 Zakázka zveřejněna  
21. 2. 2017 9:50:32 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:51:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:51:51 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:52:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 ZD - Soupis prací Výkaz výměr -final 2017.02.10", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:55:40 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 ZD - Návrh - Smlouva o dílo 17.2.17-1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:56:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:57:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -Průvodní zpráva DPS.FrPl", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 9:58:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace - Souhrnná zpráva DSP.FrPl", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 10:00:36 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 12:49:45 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 12:50:05 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 12:51:10 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 12:51:10 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P17V00000006" JUDr. Olga Ulrichová
21. 2. 2017 13:21:02 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.02.2017" na "21.02.2017" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 15:04:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 3. 2017 8:08:12 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2017 14:32:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 3. 2017 15:47:48 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 3. 2017 15:48:11 Přidání dokumentu "příloha Vysvětlení ZD 4 - NOVÝ VYKAZ VYMER_ZSFRPL_2017_03_13", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2017 9:10:53 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.02.2017" na "21.02.2017 09:45:00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2017 9:10:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.03.2017 14:00:00" na "23.03.2017 14:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
15. 3. 2017 15:19:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
17. 3. 2017 12:48:26 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.03.2017 14:00:00" na "27.03.2017 14:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
17. 3. 2017 12:49:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (vč.prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 3. 2017 15:38:03 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 3. 2017 15:38:23 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.03.2017 14:00:00" na "28.03.2017 14:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 3. 2017 15:53:03 Přidání dokumentu "Stavební povolení - příloha vysvětlení ZD 7", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
12. 4. 2017 14:14:38 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:50:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:51:01 Přidání dokumentu "Soupis prací - Oceněný výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:51:28 Přidání dokumentu "Zadavaci_dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:51:45 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:52:07 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:52:35 Přidání dokumentu "Údaje z Registru plátců DPH všech společníků", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:52:59 Přidání dokumentu "Smlouva o společnosti ze dne 22.3.2017", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:53:22 Přidání dokumentu "Stavební povolení", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:53:44 Přidání dokumentu "Výpis z OR všech společníků", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:54:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:56:13 Přidán nový účastník "IČ="00676853 " Název:"HTA ZŠ Plamínkové" Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:56:42 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "18351900.00" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:56:42 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "22205799.00" JUDr. Olga Ulrichová
9. 5. 2017 15:58:02 Přidán nový účastník "IČ="46683046 " Název:"Kočí a.s." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
7. 9. 2017 13:18:49 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
7. 9. 2017 13:19:14 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
8. 12. 2017 8:26:24 Přidání dokumentu "Dohoda o změně v obsahu závazků", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
8. 12. 2017 8:26:54 Přidání dokumentu "Přílohy k Dohodě o změně v obsahu závazků", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
29. 3. 2018 8:15:24 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "17936639.00" Tereza Šípová
29. 3. 2018 8:15:24 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "21703333.00" Tereza Šípová
9. 4. 2018 15:29:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "17936639.00" na "16261072.00" Yvona Češková
9. 4. 2018 15:29:25 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "21703333.00" na "19675898.00" Yvona Češková
9. 4. 2018 15:32:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora