MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Centre for Central European Architecture, U Půjčovny 4, Praha 1, 11000

Ing. arch. Igor Kovačevič Ph.D.

tel.: 222 222 521

e-mail: kovacevic@ccea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nová radnice pro Prahu 7 - dodávka projektové dokumentace
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-004025 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.02.2017   16:04
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu v rámci realizace rekonstrukce objektu pro potřeby nového sídla radnice městské části Praha 7.
Specifikace veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a poskytnutí dalších souvisejících služeb spojených s přípravou a realizací stavby a s uvedením stavby do trvalého provozu
- vypracování návrhu stavby,
- vypracování energetické koncepce domu,
- vypracování dokumentace pro stavební povolení,
- inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení,
- projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace pro výběr zhotovitele,
- vypracování projektu interiéru,
- součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací,
- autorský dozor,
- součinnost s uvedením stavby do provozu,
- účast v hodnotící komisi výběrového řízení či soutěže o návrh na grafické řešení navigačního systému a grafického manuálu celého domu,
přičemž přesná specifikace rozsahu a obsahu jednotlivých projektových dokumentací a souvisejících služeb je uvedena v Zadávací dokumentaci, zejména v Obchodních podmínkách.
Předpokládaná hodnota: 12 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2016 13:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 12 890 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 15 596 900,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 10 215 525,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 12 360 786,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 2,15 MB 13.02.2017  16:04 
2. Profil zadavatele - PROTOKOL PDF 0,19 MB 13.02.2017  16:04 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2016/OIVZ/048 PDF 0,12 MB 13.02.2017  16:04 
2. Výzva k podání nabídky PDF 2,26 MB 13.02.2017  16:04 
3. Zadávací dokumentace PDF 2,34 MB 13.02.2017  16:04 
4. Cenová nabídka PDF 0,37 MB 13.02.2017  16:04 
5. Plná moc PDF 0,04 MB 13.02.2017  16:04 
6. Údaje z Registru plátců DPH TXT 0,00 MB 13.02.2017  16:04 
7. Výpis z OR PDF 0,05 MB 13.02.2017  16:04 
8. Projektový tým a subdodavatelé PDF 0,01 MB 13.02.2017  16:04 
9. Harmonogram projektu PDF 0,69 MB 13.02.2017  16:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Atelier bod architekti s.r.o.   04598261 CZ NE 12 890 000,00 CZK 15 596 900,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 864 800,00 CZK   2 256 408,00 CZK  
2017 8 350 725,00 CZK   10 104 378,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
DELTAPLAN spol. s.r.o. 15889866    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
13. 2. 2017 16:04:45 Zakázka zveřejněna  
13. 3. 2017 16:29:08 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1864800.00" JUDr. Olga Ulrichová
13. 3. 2017 16:29:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2256408.00" JUDr. Olga Ulrichová
25. 10. 2017 9:06:33 Přidán nový účastník "IČ="15889866 " Název:"DELTAPLAN spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
29. 3. 2018 8:16:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1864800.00" na "10215525.00" Tereza Šípová
29. 3. 2018 8:16:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2256408.00" na "12360786.00" Tereza Šípová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora