MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8 Karlín, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 10.02.2017   07:56
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Fr. Křížka 22 a jeho adaptace pro zdravotnické služby. Jedná se především o úpravy dispozic, zřízení nových ordinací a změnu užívání jednotlivých prostor a stávajících ordinací. Infrastruktura stavby zůstává zachována. Podrobný popis prací je uveden v Projektové dokumentaci a v Soupisu prací a dodávek - výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota: 23 074 470,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 1. 3. 2017 14:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,01 MB 10.02.2017  07:56 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací a dodávek - Výkaz výměr- SAZ_VV-REVIZE 012017 XLSX 0,50 MB 10.02.2017  07:56 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo DOC 0,22 MB 10.02.2017  07:56 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení SAZ PDF 0,25 MB 10.02.2017  07:56 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 10.02.2017  07:56 
7. Zadávací dokumentace PDF 5,78 MB 10.02.2017  07:56 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -PRŮVODNÍ ZPRÁVA PDF 0,15 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PDF 0,45 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace revize 01.2017 ZIP 169,09 MB 10.02.2017  07:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1 PDF 0,15 MB 20.02.2017  15:30 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,19 MB 24.02.2017  12:58 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ZIP 0,90 MB 27.02.2017  17:22 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,24 MB 28.02.2017  17:26 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka PDF 0,65 MB 17.03.2017  13:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,91 MB 31.03.2017  11:00 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 2. 2017 7:56:03 Zakázka zveřejněna  
20. 2. 2017 15:30:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
24. 2. 2017 12:58:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
27. 2. 2017 17:22:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 2. 2017 17:26:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
17. 3. 2017 13:59:03 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
31. 3. 2017 11:00:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.