MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8 Karlín, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-011786 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.02.2017   07:56
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Fr. Křížka 22 a jeho adaptace pro zdravotnické služby. Jedná se především o úpravy dispozic, zřízení nových ordinací a změnu užívání jednotlivých prostor a stávajících ordinací. Infrastruktura stavby zůstává zachována. Podrobný popis prací je uveden v Projektové dokumentaci a v Soupisu prací a dodávek - výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota: 23 074 470,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 22 450 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 27 164 500,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 13 907 243,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 16 827 764,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,01 MB 10.02.2017  07:56 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací a dodávek - Výkaz výměr- SAZ_VV-REVIZE 012017 XLSX 0,50 MB 10.02.2017  07:56 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo DOC 0,22 MB 10.02.2017  07:56 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení SAZ PDF 0,25 MB 10.02.2017  07:56 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 10.02.2017  07:56 
7. Zadávací dokumentace PDF 5,78 MB 10.02.2017  07:56 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -PRŮVODNÍ ZPRÁVA PDF 0,15 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PDF 0,45 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace revize 01.2017 ZIP 169,09 MB 10.02.2017  07:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1 PDF 0,15 MB 20.02.2017  15:30 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,19 MB 24.02.2017  12:58 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ZIP 0,90 MB 27.02.2017  17:22 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,24 MB 28.02.2017  17:26 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka PDF 0,65 MB 17.03.2017  13:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,91 MB 31.03.2017  11:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,33 MB 25.04.2017  12:36 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 25.04.2017  10:11 
2. Projektová dokumentace ZIP 169,09 MB 25.04.2017  10:19 
3. Rekapitulace cenové nabídky PDF 0,02 MB 25.04.2017  10:22 
4. Oceněný soupis prací, dodávek - Výkaz výměr PDF 0,50 MB 25.04.2017  10:23 
5. Zadavaci_dokumentace PDF 5,78 MB 25.04.2017  10:24 
6. Harmonogram prací PDF 0,05 MB 25.04.2017  10:24 
7. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,03 MB 25.04.2017  10:24 
8. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,08 MB 25.04.2017  10:25 
9. Stavební povolení SAZ PDF 0,25 MB 25.04.2017  10:25 
10. Výpis z OR - Speciální stavby Most spol. s r.o PDF 0,06 MB 25.04.2017  10:25 
11. Dodatek č.1 PDF 0,31 MB 08.06.2017  09:56 
12. Dodatek 1 - administrativní oprava PDF 0,28 MB 01.08.2017  09:14 
13. Dodatek č. 2 DOC 0,08 MB 04.08.2017  12:55 
14. Změnové listy XLSX 0,06 MB 04.08.2017  12:56 
15. Dodatek č.3 DOC 0,07 MB 25.08.2017  09:03 
16. Příloha č. 1b k Dodatku č. 4 XLSX 0,41 MB 18.10.2017  07:52 
17. Dodatek č. 4 PDF 0,16 MB 18.10.2017  09:28 
18. Dohoda o soudním smíru PDF 0,78 MB 10.09.2020  11:07 
19. Příloha k soudnímu smíru ZIP 9,11 MB 10.09.2020  11:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Speciální stavby Most spol s r.o.   41327225 CZ NE 22 450 000,00 CZK 27 164 500,00 CZK ANO
2.   MENE Industry s.r.o.   61171344 CZ NE 22 180 241,00 CZK    
3.   KONSIT a.s.   18630197 CZ NE 22 724 061,00 CZK    
4.   KAZIKO a.s.   26693054 CZ NE 22 879 226,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 13 907 243,00 CZK   16 827 764,00 CZK  
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 2. 2017 7:56:03 Zakázka zveřejněna  
20. 2. 2017 15:30:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
24. 2. 2017 12:58:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
27. 2. 2017 17:22:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 2. 2017 17:26:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
17. 3. 2017 13:59:03 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
31. 3. 2017 11:00:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:11:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:19:55 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:22:48 Přidání dokumentu "Rekapitulace cenové nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:23:26 Přidání dokumentu "Oceněný soupis prací, dodávek - Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:02 Přidání dokumentu "Zadavaci_dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:23 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:45 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:06 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:25 Přidání dokumentu "Stavební povolení SAZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:48 Přidání dokumentu "Výpis z OR - Speciální stavby Most spol. s r.o", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:14 Přidání dokumentu "Píemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:36 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Píemná zpráva zadavatele" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 6. 2017 9:56:37 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
1. 8. 2017 9:14:28 Přidání dokumentu "Dodatek 1 - oprava", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
4. 8. 2017 12:55:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
4. 8. 2017 12:56:39 Přidání dokumentu "Změnové listy ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
25. 8. 2017 9:03:03 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
18. 10. 2017 7:52:03 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 7:52:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 1b k Dodatku č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:27:29 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 4" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:28:11 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:31:40 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:33:05 Přidán nový účastník "IČ="41327225 " Název:"Speciální stavby Most spol s r.o." Vítěz="Ano"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:33:15 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:34:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "22450000.00" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:34:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "27164500.00" Yvona Češková
29. 3. 2018 8:17:53 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "13907243.00" Tereza Šípová
29. 3. 2018 8:17:53 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "16827764.00" Tereza Šípová
7. 8. 2018 10:43:58 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2017-011786" Yvona Češková
7. 8. 2018 10:43:58 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.03.2017 14:00:00" na "nezadáno" Yvona Češková
7. 8. 2018 10:46:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.03.2017 08:00:00" na "nezadáno" Yvona Češková
13. 8. 2018 10:12:47 Přidán nový účastník "IČ="61171344 " Název:"MENE Industry s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
13. 8. 2018 10:13:37 Přidán nový účastník "IČ="18630197 " Název:"KONSIT a.s." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
13. 8. 2018 10:14:15 Přidán nový účastník "IČ="26693054 " Název:"KAZIKO a.s." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 9. 2020 11:07:12 Přidání dokumentu "Dohoda o soudním smíru", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
10. 9. 2020 11:08:03 Přidání dokumentu "Příloha k soudnímu smíru", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora