MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8 Karlín, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.02.2017   07:56
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Fr. Křížka 22 a jeho adaptace pro zdravotnické služby. Jedná se především o úpravy dispozic, zřízení nových ordinací a změnu užívání jednotlivých prostor a stávajících ordinací. Infrastruktura stavby zůstává zachována. Podrobný popis prací je uveden v Projektové dokumentaci a v Soupisu prací a dodávek - výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota: 23 074 470,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 1. 3. 2017 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 22 450 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 27 164 500,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 13 907 243,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 16 827 764,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,01 MB 10.02.2017  07:56 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací a dodávek - Výkaz výměr- SAZ_VV-REVIZE 012017 XLSX 0,50 MB 10.02.2017  07:56 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo DOC 0,22 MB 10.02.2017  07:56 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení SAZ PDF 0,25 MB 10.02.2017  07:56 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 10.02.2017  07:56 
7. Zadávací dokumentace PDF 5,78 MB 10.02.2017  07:56 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -PRŮVODNÍ ZPRÁVA PDF 0,15 MB 10.02.2017  07:56 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PDF 0,45 MB 10.02.2017  07:56 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace revize 01.2017 ZIP 169,09 MB 10.02.2017  07:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1 PDF 0,15 MB 20.02.2017  15:30 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,19 MB 24.02.2017  12:58 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ZIP 0,90 MB 27.02.2017  17:22 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek) ZIP 1,24 MB 28.02.2017  17:26 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka PDF 0,65 MB 17.03.2017  13:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,91 MB 31.03.2017  11:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,33 MB 25.04.2017  12:36 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 25.04.2017  10:11 
2. Projektová dokumentace ZIP 169,09 MB 25.04.2017  10:19 
3. Rekapitulace cenové nabídky PDF 0,02 MB 25.04.2017  10:22 
4. Oceněný soupis prací, dodávek - Výkaz výměr PDF 0,50 MB 25.04.2017  10:23 
5. Zadavaci_dokumentace PDF 5,78 MB 25.04.2017  10:24 
6. Harmonogram prací PDF 0,05 MB 25.04.2017  10:24 
7. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,03 MB 25.04.2017  10:24 
8. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,08 MB 25.04.2017  10:25 
9. Stavební povolení SAZ PDF 0,25 MB 25.04.2017  10:25 
10. Výpis z OR - Speciální stavby Most spol. s r.o PDF 0,06 MB 25.04.2017  10:25 
11. Dodatek č.1 PDF 0,31 MB 08.06.2017  09:56 
12. Dodatek 1 - administrativní oprava PDF 0,28 MB 01.08.2017  09:14 
13. Dodatek č. 2 DOC 0,08 MB 04.08.2017  12:55 
14. Změnové listy XLSX 0,06 MB 04.08.2017  12:56 
15. Dodatek č.3 DOC 0,07 MB 25.08.2017  09:03 
16. Příloha č. 1b k Dodatku č. 4 XLSX 0,41 MB 18.10.2017  07:52 
17. Dodatek č. 4 PDF 0,16 MB 18.10.2017  09:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Speciální stavby Most spol s r.o.   41327225 CZ NE 22 450 000,00 CZK 27 164 500,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 13 907 243,00 CZK   16 827 764,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 2. 2017 7:56:03 Zakázka zveřejněna  
20. 2. 2017 15:30:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávacídokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
24. 2. 2017 12:58:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
27. 2. 2017 17:22:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 2. 2017 17:26:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (vč. prodloužení termínu podání nabídek)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
17. 3. 2017 13:59:03 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
31. 3. 2017 11:00:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:11:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:19:55 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:22:48 Přidání dokumentu "Rekapitulace cenové nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:23:26 Přidání dokumentu "Oceněný soupis prací, dodávek - Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:02 Přidání dokumentu "Zadavaci_dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:23 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:24:45 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:06 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:25 Přidání dokumentu "Stavební povolení SAZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 10:25:48 Přidání dokumentu "Výpis z OR - Speciální stavby Most spol. s r.o", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:14 Přidání dokumentu "Píemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:36 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Píemná zpráva zadavatele" JUDr. Olga Ulrichová
25. 4. 2017 12:36:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 6. 2017 9:56:37 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
1. 8. 2017 9:14:28 Přidání dokumentu "Dodatek 1 - oprava", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
4. 8. 2017 12:55:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
4. 8. 2017 12:56:39 Přidání dokumentu "Změnové listy ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
25. 8. 2017 9:03:03 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
18. 10. 2017 7:52:03 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 7:52:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 1b k Dodatku č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:27:29 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 4" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:28:11 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
18. 10. 2017 9:31:40 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:33:05 Přidán nový účastník "IČ="41327225 " Název:"Speciální stavby Most spol s r.o." Vítěz="Ano"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:33:15 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:34:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "22450000.00" Yvona Češková
18. 10. 2017 9:34:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "27164500.00" Yvona Češková
29. 3. 2018 8:17:53 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "13907243.00" Tereza Šípová
29. 3. 2018 8:17:53 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "16827764.00" Tereza Šípová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora