MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220144184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba MŠ - Ortenovo náměstí - Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně - Venkovní úpravy zahrady
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000031 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.10.2016   12:47
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/051 pro stavební práce spočívající ve venkovní úpravě areálu mateřské školy - objektu č.p. 1505 na Ortenově náměstí, umístěné na pozemcích č. parc. 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/5, k.ú. Holešovice, Praha 7.
Předpokládaná hodnota: 980 100,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 8. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 955 619,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 156 299,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.12.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 167 468,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 412 636,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,31 MB 18.10.2016  12:47 
2. Výkaz výměr - rozpočet oceněný zhotovitelem PDF 0,05 MB 18.10.2016  12:47 
3. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,13 MB 18.10.2016  12:47 
4. Výzva k podání nabídky PDF 0,62 MB 18.10.2016  12:47 
5. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,12 MB 18.10.2016  12:47 
6. Výpis z OR - EMV s.r.o. PDF 0,05 MB 18.10.2016  12:47 
7. Dodatek 1 PDF 0,19 MB 05.12.2016  16:32 
8. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 0,33 MB 05.12.2016  16:32 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EMV s.r.o.   48038792 CZ NE 955 619,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 167 468,00 CZK   1 412 636,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 10. 2016 12:47:36 Zakázka zveřejněna  
5. 12. 2016 16:32:29 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
5. 12. 2016 16:32:52 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 3. 2017 8:32:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.10.2016 12:47:35" na "18.10.2016 12:47:36" JUDr. Olga Ulrichová
6. 3. 2017 10:34:08 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1412636.00" JUDr. Olga Ulrichová
6. 3. 2017 10:34:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1167468.00" JUDr. Olga Ulrichová
15. 3. 2017 10:10:56 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1412636.00" na "1167468.00" JUDr. Olga Ulrichová
15. 3. 2017 10:10:56 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1167468.00" na "1412636.00" JUDr. Olga Ulrichová
3. 4. 2018 9:02:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Tereza Šípová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora