MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000 , Praha 7, 17000

JUDr Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Reko zelené plochy U Letenské vodárny
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000030 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.10.2016   11:20
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci zelené plochy v ulici U Letenské vodárny, k.ú. Bubeneč, Praha 7 a zhotovení dokumentace skutečně provedeného díla.
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce zelené plochy v ulici
U Letenské vodárny, k.ú. Bubeneč, Praha 7 – parcel.č. 605/1a 605/2 spočívající v tomto plnění:
- oprava chodníků a zpevněných ploch
- vegetační úpravy
- náhrada a doplnění mobiliáře
- podpůrné konstrukce pro pnoucí vegetaci,
- psí pisoár
- veřejné osvětlení
- zhotovení dokumentace skutečně provedeného díla
Opravy budou provedeny v souladu s Projektovou dokumentací „Rekonstrukce zelené plochy v ulici
U Letenské vodárny Praha 7“, vypracovanou společností Ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Záryby, IČO: 15855864 (Ing. Barbora Eismanová, ČKA 03696)
Předpokládaná hodnota: 5 469 204,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 308 764,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 213 604,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,32 MB 10.10.2016  11:20 
2. Přílohy ke Smlouvě o dílo ZIP 4,55 MB 10.10.2016  11:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.   14504588 CZ NE 4 308 764,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10. 10. 2016 11:20:13 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.