MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská čát Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pojištění majetku a odpovědnosti pro MČ Praha 7
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000029 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 27.09.2016   13:31
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku ve správě zadavatele a pojištění pro případ vzniku odpovědnosti zadavatele za škodu a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v dokumentu nazvaném "Poptávka dodávky služeb smluvního pojištění".
Předpokládaná hodnota: 4 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 10. 2016 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 103 512,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 103 512,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 053 804,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,55 MB 27.09.2016  13:31 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 4,35 MB 27.09.2016  13:31 
2. Příloha č. 1.1. Čestné prohlášení - Základní kvalifikace DOC 0,04 MB 27.09.2016  13:31 
3. Příloha č. 1.2. Čestné prohlášení - Technická kvalifikace DOC 0,04 MB 27.09.2016  13:31 
4. Příloha č. 1.3. Čestné prohlášení - Ekonomická způsobilost DOC 0,03 MB 27.09.2016  13:31 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,73 MB 27.09.2016  13:31 
2. Příloha č 2 ZD - Poptávka dodávky služeb smluvního pojištění DOCX 0,05 MB 27.09.2016  13:31 
3. Příloha č. 2.1. - 2.5.. SEZNAM MAJETKU POJIŠTĚNÍ přílohy XLSX 0,02 MB 27.09.2016  13:31 
4. Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 27.09.2016  13:31 
5. Příloha č. 4 ZD - Subdodavatelský systém a podíl výkonů DOC 0,03 MB 27.09.2016  13:31 
6. Příloha č. 5 ZD - Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) DOC 0,03 MB 27.09.2016  13:31 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,98 MB 30.09.2016  12:55 
2. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,54 MB 04.10.2016  10:25 
3. Dodatečné informace č. 2 a 4 PDF 0,63 MB 05.10.2016  16:43 
4. Příloha 1 k Dodateč. informacím č. 2 a 4 PDF 0,18 MB 05.10.2016  16:43 
5. Dodatečné informace č. 5 PDF 0,72 MB 12.10.2016  14:49 
6. Dodatečné informace č. 6 PDF 0,52 MB 13.10.2016  10:17 
7. Dodatečné informace č.7 PDF 0,33 MB 20.10.2016  14:02 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - česká pokišťovna a.s. PDF 0,50 MB 22.11.2016  13:38 
2. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - ČSOB Pojišťovna, a.s. PDF 0,57 MB 22.11.2016  13:39 
3. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - Hasičská vzájemná pojišťovna PDF 0,78 MB 22.11.2016  13:40 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,79 MB 29.11.2016  13:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 2,60 MB 23.12.2016  08:26 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pojistná smlouva č. 7721013278/2016/OIVZ/046-B PDF 0,43 MB 22.12.2016  13:40 
2. Přílohy k PS č. 7721013278/2016/OIVZ/046-B ZIP 25,50 MB 22.12.2016  13:41 
3. Pojistná smlouva č. 6666666729/2016/OIVZ/046-A PDF 0,31 MB 22.12.2016  13:42 
4. Přílohy k PS č. 6666666729/2016/OIVZ/046-A ZIP 35,00 MB 22.12.2016  13:43 
5. Dodatek 1 k 666666729 - A PDF 0,20 MB 15.03.2017  09:16 
6. Dodatek 1 k 7721013278 - B PDF 0,20 MB 15.03.2017  09:16 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group   47116617 CZ Ano 3 103 512,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 0,00 CZK   0,00 CZK  
2017   1 053 804,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2016 13:31:26 Zakázka zveřejněna  
30. 9. 2016 12:55:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 10. 2016 10:25:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
5. 10. 2016 16:43:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2 a 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
5. 10. 2016 16:43:43 Přidání dokumentu "Příloha 1 k Dodateč. informacím č. 2 a 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
12. 10. 2016 14:49:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2016 10:17:51 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
20. 10. 2016 14:02:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.7", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 11. 2016 13:38:38 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - česká pokišťovna a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 11. 2016 13:39:39 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - ČSOB Pojišťovna, a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 11. 2016 13:40:39 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - Hasičská vzájemná pojišťovna", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 11. 2016 13:15:53 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:40:10 Přidání dokumentu "Pojistná smlouva č. 7721013278/2016/OIVZ/046-B", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:41:31 Přidání dokumentu "Přílohy k PS č. 7721013278/2016/OIVZ/046-B", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:42:12 Přidání dokumentu "Pojistná smlouva č. 6666666729/2016/OIVZ/046-A ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:43:29 Přidání dokumentu "Přílohy k PS č. 6666666729/2016/OIVZ/046-A", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:46:50 Přidán nový účastník "IČ="47116617 " Název:"Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group" Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:47:43 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3103512.00" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:47:43 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3103512.00" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 8:26:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:42:28 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:42:28 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová
15. 3. 2017 9:16:12 Přidání dokumentu "Dodatek 1 k 666666729 - A", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 3. 2017 9:16:41 Přidání dokumentu "Dodatek 1 k 7721013278 - B", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 4. 2018 8:57:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "975100.00" Tereza Šípová
3. 4. 2018 10:30:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "975100.00" na "1053804.00" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora