MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: BIO OKO - OPRAVA SÁLU III
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000027 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 24.08.2016   12:49
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem opravy sálu kina BIO OKO na adrese Františka Křížka 15/460, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmět plnění VZ je vymezen Projektovou dokumentací, Soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a vzorem Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/049. (PD, soupis prací a vzor Smlouvy jsou součástí ZD)
Předpokládaná hodnota: 6 026 528,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 9. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 293 579,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 237 616,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 0,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,56 MB 24.08.2016  12:49 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace PDF 4,36 MB 24.08.2016  12:49 
2. Příloha 2.1. ZD - Čestné prohlášení - Základní kvalifikace rev kfl DOC 0,04 MB 24.08.2016  12:49 
3. Příloha č. 2.2. ZD - Čestné prohlášení - Technická kvalifikace rev kfl DOC 0,04 MB 24.08.2016  12:49 
4. Příloha č. 2.3. ZD - Čestné prohlášení - Ekonomická způsobilost DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,68 MB 24.08.2016  12:49 
2. Příloha 1 ZD - Smlouva o dílo rev_kfl 05 (3) DOC 0,24 MB 24.08.2016  12:49 
3. Příloha č. 4 ZD - Soupis prací - H-14001 - OPRAVA SÁLU KINA BIO OKO zadání (1) XLSX 0,28 MB 24.08.2016  12:49 
4. Příloha č. 5 ZD - Krycí list nabídky rev kfl DOC 0,06 MB 24.08.2016  12:49 
5. Příloha č. 6 ZD - Subdodavatelský systém a podíl výkonů rev kf DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 
6. Příloha č. 7 ZD - Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) v1 DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 
7. Příloha č. 8 ZD - Plná moc - Příloha 5 smlouvy DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DPS - Průvodní zpráva PDF 0,42 MB 24.08.2016  12:49 
2. DPS - Souhrnná technická zpráva PDF 0,44 MB 24.08.2016  12:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,78 MB 22.11.2016  13:36 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,38 MB 23.12.2016  09:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,44 MB 22.12.2016  12:48 
2. Rekapitulace oceněných prací PDF 0,23 MB 22.12.2016  12:49 
3. Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb PDF 0,31 MB 22.12.2016  12:49 
4. Harmonogram prací PDF 0,34 MB 22.12.2016  12:49 
5. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,13 MB 22.12.2016  12:51 
6. Údaje z Registru plátců DPH PDF 0,08 MB 22.12.2016  12:51 
7. Výpis z OR PDF 0,05 MB 22.12.2016  12:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   XEDOS s.r.o.   27121852 CZ NE 6 293 579,00 CZK 7 237 616,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 0,00 CZK 0,00 CZK


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
RITUS s.r.o. 27501345    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
24. 8. 2016 12:49:59 Zakázka zveřejněna  
22. 11. 2016 13:36:22 Přidání dokumentu "Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:48:40 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:18 Přidání dokumentu "Rekapitulace oceněných prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:37 Přidání dokumentu "Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:56 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:51:19 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:51:46 Přidání dokumentu "Údaje z Registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:52:09 Přidání dokumentu "Výpis z OR", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:55:13 Přidán nový účastník "IČ="27121852 " Název:"XEDOS s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:56:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6293579.00" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:56:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7237616.00" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:57:05 Přidán nový účastník "IČ="27501345 " Název:"RITUS s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 9:25:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:41:15 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:41:15 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.