MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: BIO OKO - OPRAVA SÁLU III
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000027 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2016-007788 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.08.2016   12:49
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem opravy sálu kina BIO OKO na adrese Františka Křížka 15/460, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmět plnění VZ je vymezen Projektovou dokumentací, Soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a vzorem Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/049. (PD, soupis prací a vzor Smlouvy jsou součástí ZD)
Předpokládaná hodnota: 6 026 528,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 293 579,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 237 616,00 CZK
Datum ukončení plnění: 12.07.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 0,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,56 MB 24.08.2016  12:49 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace PDF 4,36 MB 24.08.2016  12:49 
2. Příloha 2.1. ZD - Čestné prohlášení - Základní kvalifikace rev kfl DOC 0,04 MB 24.08.2016  12:49 
3. Příloha č. 2.2. ZD - Čestné prohlášení - Technická kvalifikace rev kfl DOC 0,04 MB 24.08.2016  12:49 
4. Příloha č. 2.3. ZD - Čestné prohlášení - Ekonomická způsobilost DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,68 MB 24.08.2016  12:49 
2. Příloha 1 ZD - Smlouva o dílo rev_kfl 05 (3) DOC 0,24 MB 24.08.2016  12:49 
3. Příloha č. 4 ZD - Soupis prací - H-14001 - OPRAVA SÁLU KINA BIO OKO zadání (1) XLSX 0,28 MB 24.08.2016  12:49 
4. Příloha č. 5 ZD - Krycí list nabídky rev kfl DOC 0,06 MB 24.08.2016  12:49 
5. Příloha č. 6 ZD - Subdodavatelský systém a podíl výkonů rev kf DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 
6. Příloha č. 7 ZD - Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) v1 DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 
7. Příloha č. 8 ZD - Plná moc - Příloha 5 smlouvy DOC 0,03 MB 24.08.2016  12:49 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DPS - Průvodní zpráva PDF 0,42 MB 24.08.2016  12:49 
2. DPS - Souhrnná technická zpráva PDF 0,44 MB 24.08.2016  12:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,78 MB 22.11.2016  13:36 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,38 MB 23.12.2016  09:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,44 MB 22.12.2016  12:48 
2. Rekapitulace oceněných prací PDF 0,23 MB 22.12.2016  12:49 
3. Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb PDF 0,31 MB 22.12.2016  12:49 
4. Harmonogram prací PDF 0,34 MB 22.12.2016  12:49 
5. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,13 MB 22.12.2016  12:51 
6. Údaje z Registru plátců DPH PDF 0,08 MB 22.12.2016  12:51 
7. Výpis z OR PDF 0,05 MB 22.12.2016  12:52 
8. Dohoda o narovnání - odstoupení od SOD PDF 3,66 MB 12.07.2017  15:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   XEDOS s.r.o.   27121852 CZ NE 6 293 579,00 CZK 7 237 616,00 CZK ANO
2.   WANDEL CZECH s.r.o.   28977955 CZ NE 6 346 587,75 CZK    
3.   Tost.cz, s.r.o.   25956019 CZ NE 8 170 000,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 0,00 CZK   0,00 CZK  
2017 0,00 CZK   0,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
RITUS s.r.o. 27501345    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
24. 8. 2016 12:49:59 Zakázka zveřejněna  
22. 11. 2016 13:36:22 Přidání dokumentu "Rozhodnutí a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:48:40 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:18 Přidání dokumentu "Rekapitulace oceněných prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:37 Přidání dokumentu "Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:49:56 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:51:19 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:51:46 Přidání dokumentu "Údaje z Registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:52:09 Přidání dokumentu "Výpis z OR", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:55:13 Přidán nový účastník "IČ="27121852 " Název:"XEDOS s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:56:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6293579.00" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:56:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7237616.00" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 12:57:05 Přidán nový účastník "IČ="27501345 " Název:"RITUS s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 9:25:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:41:15 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová
2. 3. 2017 14:41:15 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" JUDr. Olga Ulrichová
12. 7. 2017 15:58:21 Přidání dokumentu "Dohoda o narovnání - odstoupení od SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
12. 7. 2017 16:32:32 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
7. 8. 2018 11:12:51 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2016-007788" Tereza Šípová
7. 8. 2018 11:12:51 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.09.2016 10:00:00" na "nezadáno" Tereza Šípová
10. 8. 2018 11:03:52 Přidán nový účastník "IČ="28977955 " Název:"WANDEL CZECH s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:04:23 Přidán nový účastník "IČ="25956019 " Název:"Tost.cz, s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora