MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: U Studánky 29/241 - Výměna zdravotechniky v objektu
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000025 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.08.2016   11:56
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající ve výměně stoupacích potrubí sítí zdravotechniky a přepojení na stávající páteřní rozvody v bytovém domě č.p.241, U Studánky 29, k.ú. Bubeneč, Praha 7 – vše v souladu s projektovou dokumentací a se soupisem prací.
Předpokládaná hodnota: 1 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 6. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 254 800,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 443 020,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.04.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 809 573,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 081 009,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek 1 PDF 0,20 MB 21.12.2016  07:52 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,10 MB 08.08.2016  11:56 
2. Cenová nabídka - rekapitulace PDF 0,74 MB 08.08.2016  11:56 
3. Výkaz výměr - rozpočet oceněný zhotovitelem PDF 0,13 MB 08.08.2016  11:56 
4. Plná moc - příloha č.3 smlouvy PDF 0,03 MB 08.08.2016  11:56 
5. Harmonogram prací PDF 0,19 MB 08.08.2016  11:56 
6. Výzva k podání nabídky PDF 2,71 MB 08.08.2016  11:56 
7. Údaje z Registru plátců DPH PDF 0,09 MB 08.08.2016  11:56 
8. Výpis z OR - KESPO GAS, s.r.o. PDF 0,05 MB 08.08.2016  11:56 
9. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 0,83 MB 21.12.2016  07:52 
10. Dodatek 1 PDF 0,20 MB 29.12.2016  14:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   KESPO GAS, s.r.o.   64052613 CZ NE 1 254 800,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 809 573,00 CZK   2 081 009,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 8. 2016 11:56:05 Zakázka zveřejněna  
21. 12. 2016 7:52:36 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2016 7:52:54 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 12. 2016 14:11:56 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
12. 10. 2017 14:11:46 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1809573.00" Yvona Češková
12. 10. 2017 14:11:46 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2081009.00" Yvona Češková
12. 10. 2017 14:12:01 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
12. 10. 2017 14:12:01 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.08.2016 11:56:04" na "08.08.2016 11:56:05" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora