MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
642610 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.05.2016   10:44
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a zařízení pro třídy a přípravny mateřské školy včetně spotřebičů do kuchyňských linek v přípravně a textilních výrobků nezbytných pro zařízení interiéru MŠ (závěsy, koberce apod.), a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen soupisem - Specifikací dodávek a vzorem Kupní smlouvy.Tato veřejná zakázka „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ“ je zadávána v rámci projektu Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie, registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000092 financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR)
Předpokládaná hodnota: 3 908 824,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 5. 2016 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.07.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 562 038,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 100 066,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.12.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 683 137,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 246 596,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,48 MB 06.05.2016  10:44 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 4,92 MB 06.05.2016  10:44 
2. Čestné prohlášení - Základní kvalifikace DOC 0,07 MB 06.05.2016  10:44 
3. Čestné prohlášení - Technická kvalifikace DOC 0,08 MB 06.05.2016  10:44 
4. Čestné prohlášení - Ekonomická způsobilost DOC 0,07 MB 06.05.2016  10:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,50 MB 06.05.2016  10:44 
2. Kupní smlouva včetně montáže DOC 0,18 MB 06.05.2016  10:44 
3. A.Specifikace dodávek - MOBILIÁŘ.2016-04-26 PDF 0,04 MB 06.05.2016  10:44 
4. B.Specifikace dodávek - MOBILIÁŘ - Technická zpráva.2016-04-26 PDF 0,06 MB 06.05.2016  10:44 
5. C.Specifikace dodávek - MOBILIÁŘ - Výkresy.2016-04-26 PDF 2,68 MB 06.05.2016  10:44 
6. D. Specifikace dodávek - MOBILIÁŘ- Výkaz výměr XLS 0,08 MB 06.05.2016  10:44 
7. Krycí list nabídky DOC 0,10 MB 06.05.2016  10:44 
8. Subdodavatelský systém a podíl výkonů DOC 0,06 MB 06.05.2016  10:44 
9. Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) DOC 0,06 MB 06.05.2016  10:44 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,87 MB 12.05.2016  08:36 
2. Dodatečné informace č.2 a 3 PDF 0,82 MB 16.05.2016  12:20 
3. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,54 MB 18.05.2016  10:32 
4. Dodatečné informace č. 6 PDF 0,74 MB 19.05.2016  12:44 
5. Dodatečné informace č. 5 PDF 1,54 MB 20.05.2016  08:57 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení - LINEA spol. s.r.o. PDF 1,02 MB 15.06.2016  11:22 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení - Kenast s.r.o. PDF 1,11 MB 15.06.2016  11:20 
2. Rozhodnutí o vyloučení - CAT s.r.o. PDF 1,67 MB 15.06.2016  11:20 
3. Rozhodnutí o vyloučení - DRUTĚVA, výrobní družstvo PDF 0,92 MB 15.06.2016  11:22 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,86 MB 15.06.2016  11:10 
2. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Quick Office s.r.o. PDF 0,74 MB 15.06.2016  11:11 
3. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - BENJAMÍN s.r.o. PDF 0,74 MB 15.06.2016  11:13 
4. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - První Chráněná Dílna s.r.o. PDF 0,73 MB 15.06.2016  11:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 3,52 MB 28.06.2016  14:50 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva č. 2016/OIVZ/034 PDF 0,13 MB 07.07.2016  11:39 
2. Příloha 1 smlouvy - specifikace dodávek PDF 0,83 MB 07.07.2016  11:39 
3. Příloha 2 smlouvy - specifikace dodávek PDF 6,26 MB 07.07.2016  11:39 
4. Příloha 3 smlouvy - zadávací dokumentace PDF 3,43 MB 07.07.2016  11:40 
5. Příloha 4 smlouvy - údaje z Registru plátců PH PDF 0,09 MB 07.07.2016  11:40 
6. Příloha 5 smlouvy - výpis z OR prodávajícího PDF 0,05 MB 07.07.2016  11:40 
7. Dodatek 1 PDF 0,24 MB 06.10.2016  10:44 
8. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 0,09 MB 06.10.2016  10:45 
9. Dodatek 2 PDF 0,20 MB 22.12.2016  13:44 
10. Přílohy k Dodatku 2 ZIP 0,08 MB 22.12.2016  13:45 
11. Dodatek 2 PDF 0,20 MB 06.01.2017  13:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   MAKRA DIDAKTA s.r.o.   27916758 CZ NE 2 562 038,00 CZK ANO
2.   Quick Office s.r.o.   26769166 CZ NE    
3.   BENJAMÍN s.r.o.   25523414 CZ NE    
4.   LINEA spol. s r.o.   43763081 CZ NE    
5.   Kenast s.r.o.   27243397 CZ NE    
6.   C A T s.r.o.   49356143 CZ NE    
7.   DRUTĚVA, výrobní družstvo   00027618 CZ NE    
8.   PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.   28685521 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 2 683 137,00 CZK   3 246 596,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
6. 5. 2016 10:44:06 Zakázka zveřejněna  
12. 5. 2016 8:36:10 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 5. 2016 12:20:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 a 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
18. 5. 2016 10:32:42 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
19. 5. 2016 12:44:16 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
20. 5. 2016 8:57:28 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:10:10 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:11:50 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Quick Office s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:12:51 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - První Chráněná Dílna", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:13:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - BENJAMÍN s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:14:14 Odstranění dokumentu "Zdůvodnění zrušení soutěže - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - První Chráněná Dílna" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:15:03 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - První Chráněná Dílna s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:17:45 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - CAT", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:19:02 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - DRUTĚVA", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:20:02 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - Kenast s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:20:09 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - Rozhodnutí o vyloučení - CAT" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:20:15 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek - Rozhodnutí o vyloučení - DRUTĚVA" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:20:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - CAT s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:22:03 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - DRUTĚVA, výrobní družstvo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
15. 6. 2016 11:22:57 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení - LINEA spol. s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 6. 2016 14:50:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:39:03 Přidání dokumentu "Kupní smlouva č. 2016/OIVZ/034", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:39:26 Přidání dokumentu "Příloha 1 smlouvy - specifikace dodávek", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:39:54 Přidání dokumentu "Příloha 2 smlouvy - specifikace dodávek", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:40:17 Přidání dokumentu "Příloha 3 smlouvy - zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:40:37 Přidání dokumentu "Příloha 4 smlouvy - údaje z Registru plátců PH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:40:55 Přidání dokumentu "Příloha 5 smlouvy - výpis z OR prodávajícího", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:42:06 Přidán nový účastník "IČ="27916758 " Název:"MAKRA DIDAKTA s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:43:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2562038.00" JUDr. Olga Ulrichová
7. 7. 2016 11:43:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3100066.00" JUDr. Olga Ulrichová
6. 10. 2016 10:44:52 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
6. 10. 2016 10:45:12 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:44:31 Přidání dokumentu "Dodatek 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 12. 2016 13:45:32 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 1. 2017 14:16:26 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2683137.00" JUDr. Olga Ulrichová
2. 1. 2017 14:16:26 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3246596.00" JUDr. Olga Ulrichová
2. 1. 2017 14:16:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
6. 1. 2017 13:29:37 Přidání dokumentu "Dodatek 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 8. 2018 11:07:46 Přidán nový účastník "IČ="26769166 " Název:"Quick Office s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:08:27 Přidán nový účastník "IČ="25523414 " Název:"BENJAMÍN s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:09:05 Přidán nový účastník "IČ="43763081 " Název:"LINEA spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:09:39 Přidán nový účastník "IČ="27243397 " Název:"Kenast s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:10:11 Přidán nový účastník "IČ="49356143 " Název:"C A T s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:10:56 Přidán nový účastník "IČ="00027618 " Název:"DRUTĚVA, výrobní družstvo" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:11:32 Přidán nový účastník "IČ="28685521 " Název:"PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:15:51 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "642610" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:15:51 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.05.2016 13:00:00" na "nezadáno" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora