MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr Olga Ulrichová

tel.: 220144184

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba MŠ - Ortenovo náměstí - Přestavba ze vzělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 22.04.2016   09:07
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem přestavby části objektu č.p. 1505 na Ortenově náměstí, Praha 7 - Holešovice na prostory učeben pro předškolní vzdělávání, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tato veřejná zakázka „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně“ je zadávána v rámci projektu Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie, registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000092 financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR)
Předpokládaná hodnota: 9 648 413,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 3. 2016 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 300 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 10 043 000,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,17 MB 22.04.2016  09:07 
2. Rekapitulace prací PDF 0,03 MB 22.04.2016  09:07 
3. A Soupis_praci_Tridy_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,22 MB 22.04.2016  09:07 
4. B.Soupis_praci_DETSKY_KLUB_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,17 MB 22.04.2016  09:07 
5. C.Soupis prací - DODATEK- 2.etapa TŘÍDY PDF 0,08 MB 22.04.2016  09:07 
6. D.Soupis_praci_Kuchyn_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,22 MB 22.04.2016  09:07 
7. Harmonogram prací PDF 0,03 MB 22.04.2016  09:07 
8. Plná moc PDF 0,05 MB 22.04.2016  09:07 
9. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,09 MB 22.04.2016  09:07 
10. Výpis z OR ze dne 12.4.2016 PDF 0,05 MB 22.04.2016  09:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EMV s.r.o.   48038792 CZ NE 8 300 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
22. 4. 2016 9:07:38 Zakázka zveřejněna  
28. 4. 2016 14:33:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:33:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.04.2016 09:07:37" na "22.04.2016 09:07:38" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora