MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
657163 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.02.2016   15:18
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem přestavby části objektu č.p. 1505 na Ortenově náměstí, Praha 7 - Holešovice na prostory učeben pro předškolní vzdělávání, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Předpokládaná hodnota: 9 648 413,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 3. 2016 13:15 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 300 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 10 043 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 10.11.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 10 295 451,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 12 457 496,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,53 MB 18.02.2016  15:18 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 4,97 MB 18.02.2016  15:18 
2. Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady DOC 0,04 MB 18.02.2016  15:18 
3. Čestné prohlášení - Technické kvalifikační předpoklady DOC 0,05 MB 18.02.2016  15:18 
4. Čestné prohlášení - Ekonomická a finanční způsobilost splnit VZ DOC 0,03 MB 18.02.2016  15:18 
5. DI č. 1 - Kvalifikační dokumentace PDF 1,61 MB 23.02.2016  13:08 
6. DI č. 1 - Příloha č. 2.1. Kvalifikační dokumentace - ČP Základní kvalifikace DOC 0,04 MB 23.02.2016  13:12 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,75 MB 18.02.2016  15:18 
2. Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/013 - vzor DOC 0,26 MB 18.02.2016  15:18 
3. A. - Soupis prací - Třídy - Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 2. etapa TŘÍDY XLS 0,88 MB 18.02.2016  15:18 
4. B. - Soupis prací - Dětský klub - Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 2. etapa DĚTSKÝ KLUB XLS 0,66 MB 18.02.2016  15:18 
5. C. - Soupis prací - DODATEK - Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 2. etapa TŘÍDY XLS 0,29 MB 18.02.2016  15:18 
6. D. - Soupis prací - Kuchyň - Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 2. etapa KUCHYŇ XLS 0,92 MB 18.02.2016  15:18 
7. Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 18.02.2016  15:18 
8. Subdodavatelský systém DOC 0,03 MB 18.02.2016  15:18 
9. Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) zákona DOC 0,03 MB 18.02.2016  15:18 
10. Plná moc (bude přílohou č. 5 Smlouvy o dílo) DOC 0,06 MB 18.02.2016  15:18 
11. A. - Soupis prací - Třídy - 2. etapa TŘÍDY XLS 0,88 MB 23.02.2016  10:30 
12. B.- Soupis prací - Dětský klub - 2. etapa XLS 0,66 MB 23.02.2016  10:31 
13. C. - Soupis prací - DODATEK- 2.etapa TŘÍDY XLS 0,29 MB 23.02.2016  10:32 
14. D - Soupis prací - Kuchyň - 2. etapa KUCHYŇ XLS 0,92 MB 23.02.2016  10:34 
15. DI č. 4 - Příloha č. 4D ZD - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 29.2.16 XLS 0,94 MB 29.02.2016  17:26 
16. DI č. 5 - Příloha 4.A. ZD - Soupis prací - Třídy - 2. etapa - revize 4.3.16 XLS 0,89 MB 04.03.2016  13:55 
17. DI č. 5 - Příloha 4.B. ZD - Soupis prací - DĚTSKÝ KLUB - 2. etapa - revize 4.3.16 XLS 0,67 MB 04.03.2016  13:57 
18. DI č. 5 - Příloha 4.D ZD - Soupis prací - Kuchyň - 2. etapa - revize 4.3.16 XLS 0,94 MB 04.03.2016  13:58 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. A. - Projektová dokumentace - textová část - průvodní zpráva PDF 0,08 MB 18.02.2016  15:18 
2. B. - Projektová dokumentace - textová část - souhrnná technická zpráva PDF 0,23 MB 18.02.2016  15:18 
3. C. - Projektová dokumentace - textová část - DODATEK č. 1 k PD průvodní zpráva PDF 0,06 MB 18.02.2016  15:18 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,47 MB 22.02.2016  10:25 
2. DI č.1 - Příloha č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace PDF 1,37 MB 22.02.2016  10:26 
3. Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám PDF 0,41 MB 23.02.2016  10:35 
4. DI č. 1 - Příloha č. 2.1. Kvalifikační dokumentace - ČP Základní kvalifikace DOC 0,04 MB 23.02.2016  13:06 
5. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám PDF 0,26 MB 25.02.2016  14:50 
6. Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám PDF 1,05 MB 29.02.2016  17:23 
7. Příloha 1 Dodateč.info č. 4 - 4.D - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 29.2.16 XLS 0,94 MB 29.02.2016  17:24 
8. Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám PDF 1,26 MB 04.03.2016  13:49 
9. Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.A - Soupis prací - Třídy - 2.etapa - revize 4.3.16 XLS 0,89 MB 04.03.2016  13:51 
10. Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.B - Soupis prací - Dětský klub - 2.etapa - revize 4.3.16 XLS 0,67 MB 04.03.2016  13:52 
11. Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.D - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 4.3.16 XLS 0,94 MB 04.03.2016  13:53 
12. Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám PDF 0,62 MB 09.03.2016  09:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,43 MB 11.04.2016  12:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,42 MB 19.04.2016  13:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/013 PDF 0,17 MB 28.04.2016  14:13 
2. Soupis_praci_DETSKY_KLUB_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,17 MB 28.04.2016  14:14 
3. Soupis_praci_Tridy_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,22 MB 28.04.2016  14:14 
4. Soupis prací - DODATEK- 2.etapa TŘÍDY PDF 0,08 MB 28.04.2016  14:15 
5. Soupis_praci_Kuchyn_2._etapa_revize_4.3.16 PDF 0,22 MB 28.04.2016  14:15 
6. Harmonogram prací PDF 0,03 MB 28.04.2016  14:16 
7. Plná moc PDF 0,05 MB 28.04.2016  14:18 
8. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,09 MB 28.04.2016  14:19 
9. Výpis z OR ze dne 12.4.2016 PDF 0,05 MB 28.04.2016  14:19 
10. Dodatek č. 1 PDF 0,28 MB 10.10.2016  15:21 
11. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 0,93 MB 10.10.2016  15:22 
12. Dodatek 2 PDF 0,28 MB 10.10.2016  15:23 
13. Přílohy k Dodatku 2 ZIP 0,59 MB 10.10.2016  15:23 
14. Dodatek č. 3 PDF 0,28 MB 08.11.2016  08:26 
15. Přílohy k Dodatku 3 ZIP 1,41 MB 08.11.2016  08:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EMV s.r.o.   48038792 CZ NE 8 300 000,00 CZK ANO
2.   VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.   48026921 CZ NE    
3.   DKK Stav s.r.o.   27349187 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 10 295 451,00 CZK   12 457 496,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 2. 2016 15:18:22 Zakázka zveřejněna  
22. 2. 2016 10:25:21 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 2. 2016 10:26:31 Přidání dokumentu "DI č.1 - Příloha č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 10:30:36 Přidání dokumentu "A. - Soupis prací - Třídy - 2. etapa TŘÍDY", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 10:31:17 Přidání dokumentu "B.- Soupis prací - Dětský klub - 2. etapa", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 10:32:24 Přidání dokumentu "4.C. - Soupis prací - DODATEK- 2.etapa TŘÍDY", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 10:34:08 Přidání dokumentu "D - Soupis prací - Kuchyň - 2. etapa KUCHYŇ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 10:35:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 13:06:19 Přidání dokumentu "DI č. 1 - Příloha č. 2.1. Kvalifikační dokumentace - ČP Základní kvalifikace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 13:08:14 Přidání dokumentu "DI č. 1 - Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 2. 2016 13:12:53 Přidání dokumentu "DI č. 1 - Příloha č. 2.1. Kvalifikační dokumentace - ČP Základní kvalifikace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 2. 2016 14:50:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 2. 2016 17:23:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 2. 2016 17:24:52 Přidání dokumentu "Příloha 1 Dodateč.info č. 4 - 4.D - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 29.2.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
29. 2. 2016 17:26:46 Přidání dokumentu "DI č. 4 - Příloha č. 4D ZD - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 29.2.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:49:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:51:41 Přidání dokumentu "Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.A - Soupis prací - Třídy - 2.etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:52:24 Přidání dokumentu "Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.B - Soupis prací - Dětský klub - 2.etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:53:07 Přidání dokumentu "Příloha Dodateč. info č. 5 - 4.D - Soupis prací - Kuchyň - 2.etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:55:45 Přidání dokumentu "DI č. 5 - Příloha 4.A. ZD - Soupis prací - Třídy - 2. etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:57:33 Přidání dokumentu "DI č. 5 - Příloha 4.B. ZD - Soupis prací - DĚTSKÝ KLUB - 2. etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 3. 2016 13:58:47 Přidání dokumentu "DI č. 5 - Příloha 4.D ZD - Soupis prací - Kuchyň - 2. etapa - revize 4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 3. 2016 9:29:08 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
11. 4. 2016 12:10:25 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
19. 4. 2016 13:57:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:13:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/013", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:14:01 Přidání dokumentu "Soupis_praci_DETSKY_KLUB_2._etapa_revize_4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:14:40 Přidání dokumentu "Soupis_praci_Tridy_2._etapa_revize_4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:15:29 Přidání dokumentu "Soupis prací - DODATEK- 2.etapa TŘÍDY", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:15:58 Přidání dokumentu "Soupis_praci_Kuchyn_2._etapa_revize_4.3.16", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:16:29 Přidání dokumentu " Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:18:54 Přidání dokumentu "Plná moc", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:19:20 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:19:49 Přidání dokumentu " Výpis z OR ze dne 12.4.2016", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:20:48 Přidán nový účastník "IČ="48038792 " Název:"EMV s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:21:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8300000.00" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 14:21:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "10043000.00" JUDr. Olga Ulrichová
10. 10. 2016 15:21:53 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 10. 2016 15:22:20 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 10. 2016 15:23:01 Přidání dokumentu "Dodatek 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 10. 2016 15:23:19 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 11. 2016 8:26:23 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 11. 2016 8:26:47 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 8:34:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "10295451.00" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 8:34:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "12457496.00" JUDr. Olga Ulrichová
23. 12. 2016 8:34:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
10. 8. 2018 11:21:39 Přidán nový účastník "IČ="48026921 " Název:"VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:22:21 Přidán nový účastník "IČ="27349187 " Název:"DKK Stav s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:23:00 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "657163" Yvona Češková
10. 8. 2018 11:23:00 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.03.2016 13:15:00" na "nezadáno" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora