MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220144184

e-mail: ulrichovao@p7.mepnet.cz


Detail zakázky

Název zakázky: BIO OKO - OPRAVA SÁLU II
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 11.11.2015   10:36
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem opravy sálu kina BIO OKO na adrese Františka Křížka 15/460, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými níže.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací (která je Přílohou č. 3 Smlouvy), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (výkaz výměr – Příloha č. 4 této zadávací dokumentace) a vzorem Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva), který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 6 026 528,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 12. 2015 10:00 hodin

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o námitkách PDF 1,09 MB 08.12.2015  13:50 

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,87 MB 03.05.2016  14:24 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,62 MB 11.11.2015  10:36 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,63 MB 11.11.2015  10:36 
2. Čestné prohlášení - Základní kvalifikace DOC 0,04 MB 11.11.2015  10:36 
3. Čestné prohlášení - Technická kvalifikace DOC 0,04 MB 11.11.2015  10:36 
4. Čestné prohlášení - Ekonomická způsobilost DOC 0,03 MB 11.11.2015  10:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,22 MB 11.11.2015  10:36 
2. Smlouva o dílo - vzor DOC 0,26 MB 11.11.2015  10:36 
3. Soupis prací - H-14001 - OPRAVA SÁLU KINA BIO OKO XLS 0,93 MB 11.11.2015  10:36 
4. Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 11.11.2015  10:36 
5. Subdodavatelský systém a podíl výkonů DOC 0,03 MB 11.11.2015  10:36 
6. Prohlášení uchazeče dle § 68 odst 3 a)b)c) DOC 0,03 MB 11.11.2015  10:36 
7. Plná moc - Příloha 5 smlouvy DOC 0,03 MB 11.11.2015  10:36 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Průvodní zpráva PDF 0,42 MB 11.11.2015  10:36 
2. Souhrnná technická zpráva PDF 0,44 MB 11.11.2015  10:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 a 2 PDF 0,34 MB 25.11.2015  17:19 
2. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,32 MB 01.12.2015  14:49 
3. Příloha k Dodateč.info č. 3 - Výkres okenice PDF 0,07 MB 01.12.2015  14:49 
4. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,27 MB 08.12.2015  13:50 
5. Příloha k Dodateč.info č. 4 - Nový vzor Smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) DOC 0,25 MB 08.12.2015  13:52 
6. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,41 MB 14.01.2016  12:52 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,25 MB 13.01.2016  08:14 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,26 MB 05.02.2016  12:54 
2. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,25 MB 05.02.2016  12:56 
3. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,28 MB 16.02.2016  13:20 
4. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,26 MB 16.02.2016  13:20 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,21 MB 16.02.2016  13:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 3,21 MB 03.05.2016  14:12 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 11. 2015 10:36:00 Zakázka zveřejněna  
25. 11. 2015 17:19:17 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1 a 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
1. 12. 2015 14:49:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
1. 12. 2015 14:49:43 Přidání dokumentu "Příloha k Dodateč.info č. 3 - Výkres okenice", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 12. 2015 13:50:02 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o námitkách", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 12. 2015 13:50:42 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 12. 2015 13:52:52 Přidání dokumentu "Příloha k Dodateč.info č. 4 - Nový vzor Smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD)", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 1. 2016 8:14:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
14. 1. 2016 12:52:27 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
5. 2. 2016 12:54:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
5. 2. 2016 12:56:21 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 2. 2016 13:20:20 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 2. 2016 13:20:54 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 2. 2016 13:23:16 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 5. 2016 14:12:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 5. 2016 14:24:40 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 5. 2016 14:28:16 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" JUDr. Olga Ulrichová
3. 5. 2016 14:28:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.11.2015 10:35:59" na "11.11.2015 10:36:00" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora