MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 220 144 184

e-mail: ulrichovao@p7.mepnet.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Třídy pro předškolní vzdělávání
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.08.2015   11:25
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem vybudování učebny pro předškolní vzdělávání v Základní škole Letohradská, Praha 7 (1. část veřejné zakázky s názvem: Učebna pro předškolní vzdělávání v ZŠ Letohradská), vybudování učebny pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole U Uranie, Praha 7 (2. část veřejné zakázky s názvem: Učebna pro předškolní vzdělávání v MŠ U Uranie), a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a Projektovou dokumentací.
Předpokládaná hodnota: 1 791 742,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2015 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 10.03.2016

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,80 MB 04.08.2015  11:25 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,83 MB 04.08.2015  11:25 
2. Příloha č. 2.1a KD Čestné prohlášení - Základní kvalifikace pro 1.část VZ DOC 0,04 MB 04.08.2015  11:25 
3. Příloha č. 2.1b KD Čestné prohlášení - Základní kvalifikace pro 2.část VZ DOC 0,04 MB 04.08.2015  11:25 
4. Příloha č. 2.2a KD Čestné prohlášení - Technická kvalifikace pro 1.část VZ DOC 0,04 MB 04.08.2015  11:25 
5. Příloha č. 2.2b KD Čestné prohlášení - Technická kvalifikace pro 2.část VZ DOC 0,04 MB 04.08.2015  11:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,58 MB 04.08.2015  11:25 
2. Příloha č. 1a ZD Smlouva o dílo 1. část VZ DOC 0,23 MB 04.08.2015  11:25 
3. Příloha č. 1b ZD Smlouva o dílo 2. část VZ DOC 0,23 MB 04.08.2015  11:25 
4. Příloha č. 4a ZD - Soupis stavebních prací pro 1.část VZ ZIP 0,37 MB 04.08.2015  11:25 
5. Příloha č. 4b ZD - Soupis stavebních prací pro 2.část VZ ZIP 0,20 MB 04.08.2015  11:25 
6. Příloha 5.a ZD - Krycí list nabídky pro 1.část VZ DOC 0,07 MB 04.08.2015  11:25 
7. Příloha 5.b ZD - Krycí list nabídky pro 2.část VZ DOC 0,07 MB 04.08.2015  11:25 
8. Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy pro 1. část VZ DOC 0,03 MB 04.08.2015  11:25 
9. Plná moc - Příloha č.6 smlouvy na 2. část VZ DOC 0,03 MB 04.08.2015  11:25 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 3A ZD - PD text.část - MŠ L - A - PZ DOC 0,03 MB 04.08.2015  11:25 
2. Příloha č. 3B ZD - PD text.část MŠ U - A - PZ DOC 0,06 MB 04.08.2015  11:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,18 MB 10.08.2015  11:37 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,43 MB 02.10.2015  13:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 1.část VZ PDF 0,19 MB 02.10.2015  13:58 
2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 2. část PDF 0,21 MB 02.10.2015  13:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - 1. část VZ PDF 0,69 MB 14.10.2015  17:58 
2. Písemná zpráva zadavatele - 2. část VZ PDF 0,76 MB 14.10.2015  17:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2015/OIVZ/034 - 1.část VZ PDF 0,14 MB 03.11.2015  09:29 
2. 1.část VZ - Oceněný soupis prací vč. Rekapitulace PDF 0,07 MB 03.11.2015  09:30 
3. 1. část VZ - Oceněný soupis prací VTP+VZT PDF 0,03 MB 03.11.2015  09:31 
4. 1.část VZ - Oceněný soupis prací ZTI PDF 0,03 MB 03.11.2015  09:31 
5. 1.část VZ - Oceněný soupis prací - EL PDF 0,04 MB 03.11.2015  09:32 
6. 1.část VZ - Kopie pojistné smlouvy PDF 0,17 MB 03.11.2015  09:32 
7. 1.část VZ- Plná moc PDF 0,02 MB 03.11.2015  09:33 
8. 1. část VZ - Harmonogram prací PDF 0,02 MB 03.11.2015  09:34 
9. 1. část VZ - daje z Registru plátců DPH PDF 0,12 MB 03.11.2015  09:34 
10. 1. část VZ - Výpis z OR ze dne 9.10.2015 PDF 0,06 MB 03.11.2015  09:34 
11. Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/035 - 2. část VZ PDF 0,14 MB 03.11.2015  09:35 
12. 2.část VZ - Oceněný soupis prací vč. Rekapitulace PDF 0,08 MB 03.11.2015  09:36 
13. 2. část VZ - Oceněný soupis prací VTP+VZT PDF 0,03 MB 03.11.2015  09:36 
14. 2.část VZ - Oceněný soupis prací ZTI PDF 0,03 MB 03.11.2015  09:37 
15. 2. část VZ - Oceněný soupis prací EL PDF 0,04 MB 03.11.2015  09:38 
16. 2. část VZ - Kopie pojistné smlouvy PDF 0,17 MB 03.11.2015  09:39 
17. 2. část VZ - Plná moc PDF 0,02 MB 03.11.2015  09:39 
18. 2. část VZ - Harmonogram prací PDF 0,02 MB 03.11.2015  09:40 
19. 2. část VZ - Údaje z Registru plátců DPH PDF 0,12 MB 03.11.2015  09:40 
20. 2. část VZ - Výpis z OR ze dne 9.10.2015 PDF 0,06 MB 03.11.2015  09:41 
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/OIVZ/034 DOC 0,04 MB 07.01.2016  10:12 
22. Žádost o prodloužení termínu - Letohradská PDF 0,13 MB 07.01.2016  10:17 
23. Změnový list-Letohradská PDF 0,41 MB 07.01.2016  10:17 
24. Plná moc - Letohradská DOC 0,03 MB 07.01.2016  10:18 
25. Výpis OR Vltavín - Letohradská PDF 0,06 MB 07.01.2016  10:19 
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/OIVZ/035 DOC 0,04 MB 07.01.2016  10:22 
27. Žádost o prodloužení termínu - U Uranie PDF 0,14 MB 07.01.2016  10:23 
28. Změnový list - U Uranie PDF 0,19 MB 07.01.2016  10:23 
29. Plná moc - U Uranie DOC 0,03 MB 07.01.2016  10:27 
30. Výpis OR Vltavín - U Uranie PDF 0,06 MB 07.01.2016  10:27 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.   48026921 CZ NE 811 419,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 02.11.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 811 419,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 981 817,00 CZK
Datum ukončení plnění: 10.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 024 906,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 240 137,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 024 906,00 CZK   1 240 137,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ZKM Praha, s.r.o. 43005721    Česká republika
Miloslav Sadílek 13099922    Česká republika

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.   48026921 CZ NE 1 201 470,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 02.11.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 201 470,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 453 779,00 CZK
Datum ukončení plnění: 17.02.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 368 931,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 656 406,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 368 931,00 CZK   1 656 406,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ZKM Praha, s.r.o. 43005721    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 8. 2015 11:25:30 Zakázka zveřejněna  
10. 8. 2015 11:37:38 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 13:55:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 13:58:32 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 1.část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 13:59:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 2. část", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
14. 10. 2015 17:58:03 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - 1. část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
14. 10. 2015 17:58:28 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - 2. část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:29:48 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo 2015/OIVZ/034 - 1.část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:29:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.08.2015 11:25:29" na "04.08.2015 11:25:30" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:30:38 Přidání dokumentu "1.část VZ - Oceněný soupis prací vč. Rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:31:12 Přidání dokumentu "1. část VZ - Oceněný soupis prací VTP+VZT", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:31:44 Přidání dokumentu "1.část VZ - Oceněný soupis prací ZTI", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:32:26 Přidání dokumentu "1.část VZ - Oceněný soupis prací - EL", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:32:55 Přidání dokumentu "1.část VZ - Kopie pojistné smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:33:24 Přidání dokumentu "1.část VZ- Plná moc", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:34:02 Přidání dokumentu "1. část VZ - Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:34:29 Přidání dokumentu "1. část VZ - daje z Registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:34:56 Přidání dokumentu "1. část VZ - Výpis z OR ze dne 9.10.2015", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:35:45 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/035 - 2. část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:36:16 Přidání dokumentu "2.část VZ - Oceněný soupis prací vč. Rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:36:43 Přidání dokumentu "2. část VZ - Oceněný soupis prací VTP+VZT", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:37:14 Přidání dokumentu "2.část VZ - Oceněný soupis prací ZTI", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:38:32 Přidání dokumentu "2. část VZ - Oceněný soupis prací EL", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:39:09 Přidání dokumentu "2. část VZ - Kopie pojistné smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:39:59 Přidání dokumentu "2. část VZ - Plná moc ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:40:25 Přidání dokumentu "2. část VZ - Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:40:54 Přidání dokumentu "2. část VZ - Údaje z Registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 11. 2015 9:41:33 Přidání dokumentu "2. část VZ - Výpis z OR ze dne 9.10.2015", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:12:15 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/OIVZ/034", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:17:01 Přidání dokumentu "Žádost o prodloužení termínu", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:17:31 Přidání dokumentu "Změnový list-Letohradská", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:18:31 Přidání dokumentu "Plná moc - Letohradská", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:19:21 Přidání dokumentu "Výpis OR Vltavín - Letohradská", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:22:50 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/OIVZ/035", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:23:18 Přidání dokumentu "Žádost o prodloužení termínu - U Uranie", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:23:45 Přidání dokumentu "Změnový list - U Uranie", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:27:02 Přidání dokumentu "Plná moc - U Uranie", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
7. 1. 2016 10:27:36 Přidání dokumentu "Výpis OR Vltavín - U uranie", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:44:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:47:27 Přidán nový účastník "IČ="48026921 " Název:"VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:16 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "811419.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:16 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "981817.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:16 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000011" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:50:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.08.2015 11:06:00" na "04.08.2015 11:25:30" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:51:41 Přidán nový účastník "IČ="43005721 " Název:"ZKM Praha, s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 9:16:06 Odstranění účastníka řízení "IČ="43005721 " Název:"ZKM Praha, s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:44:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1024906.00" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:44:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1240137.00" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:44:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:45:27 Přidán nový účastník "IČ="43005721 " Název:"ZKM Praha s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:47:15 Přidán nový účastník "IČ="13099922 " Název:"Miloslav Sadílek" Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
6. 4. 2016 9:48:44 Editace účastníka řízení změna "Název Subdodavatel" z hodnoty "ZKM Praha s.r.o." na "ZKM Praha, s.r.o." JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:48:34 Přidán nový účastník "IČ="48026921 " Název:"VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:52:57 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:52:57 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1201470.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:52:57 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1453779.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:52:57 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000011" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 8:52:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.08.2015 11:06:00" na "04.08.2015 11:25:30" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 9:17:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1368931.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 9:17:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1656406.00" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 9:17:49 Přidán nový účastník "IČ="43005721 " Název:"ZKM Praha, s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
14. 3. 2016 15:19:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora