MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř.Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 603770889

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.07.2015   18:05
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem přestavby části objektu č.p. 1505 na Ortenově náměstí, Praha 7 - Holešovice na prostory učebny pro předškolní vzdělávání, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a dle PD.
Předpokládaná hodnota: 7 988 429,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2015 10:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 350 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 683 500,00 CZK
Datum ukončení plnění: 11.07.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 824 292,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 467 394,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,66 MB 20.07.2015  18:05 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace PDF 1,95 MB 20.07.2015  18:05 
2. Příloha č. 2.1. Čestné prohlášení - Základní kvalifikace DOC 0,04 MB 20.07.2015  18:05 
3. Příloha č. 2 .2. Čestné prohlášení - Technická kvalifikace DOC 0,05 MB 20.07.2015  18:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,29 MB 20.07.2015  18:05 
2. Příloha č. 1 ZD Smlouva o dílo Orten DOC 0,24 MB 20.07.2015  18:05 
3. Příloha č. 4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (výkaz výměr) XLS 1,15 MB 20.07.2015  18:05 
4. Příloha č. 5 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 20.07.2015  18:05 
5. Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 20.07.2015  18:05 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 3 a ZD - Projektová dokumentace - průvodní zpráva PDF 0,09 MB 20.07.2015  18:05 
2. Příloha č. 3 b ZD - Projektová dokumentace - souhrnná technická zpráva PDF 0,39 MB 20.07.2015  18:05 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,18 MB 24.07.2015  08:09 
2. Příloha k Dodatečným informacím č. 1 - stanovisko Povodí Vltavy PDF 0,81 MB 24.07.2015  08:10 
3. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,20 MB 31.07.2015  14:14 
4. Dodatečné informace č. 2A PDF 2,09 MB 31.07.2015  15:07 
5. Příloha k Dodatečným informacím č. 2A XLS 1,17 MB 31.07.2015  15:08 
6. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,20 MB 03.08.2015  16:07 
7. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,21 MB 03.08.2015  16:08 
8. Dodatečné informace č. 5 PDF 0,28 MB 04.08.2015  14:52 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. PDF 0,56 MB 09.09.2015  17:19 
2. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Aedes s.r.o. PDF 0,60 MB 09.09.2015  17:20 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,19 MB 16.09.2015  14:01 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,69 MB 08.10.2015  14:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,14 MB 13.10.2015  14:09 
2. Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele PDF 0,12 MB 13.10.2015  14:10 
3. Harmonogram výstavby PDF 0,03 MB 13.10.2015  14:10 
4. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,03 MB 13.10.2015  14:11 
5. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,11 MB 13.10.2015  14:11 
6. Výpis OR ze dne 16.9.2015 PDF 0,06 MB 13.10.2015  14:12 
7. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr PDF 0,24 MB 13.10.2015  14:12 
8. Dodatek č. 1 PDF 0,04 MB 02.02.2016  13:38 
9. Žádost zhotovitele o posunutí termínu PDF 0,05 MB 02.02.2016  13:39 
10. MŠ Ortenovo náměstí I.etapa rozpočet do 15.2.2016 PDF 0,29 MB 02.02.2016  13:39 
11. MŠ Ortenovo nám. Rodinný klub rozpočet do 30.4.2016 PDF 0,18 MB 02.02.2016  13:39 
12. Rekapitulace více a méně prací PDF 0,97 MB 02.02.2016  13:41 
13. Dodatečné stavební práce - Změnové listy PDF 2,85 MB 02.02.2016  13:41 
14. Plná moc zhotovitele PDF 0,03 MB 02.02.2016  13:41 
15. Výpis z OR ze dne 18.1.2016 PDF 0,05 MB 02.02.2016  13:42 
16. Dodatek č. 2 PDF 0,32 MB 10.03.2016  13:53 
17. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu PDF 0,29 MB 10.03.2016  13:54 
18. Specifikace díla ZIP 14,67 MB 10.03.2016  13:55 
19. Plná moc zhotovitele PDF 0,72 MB 10.03.2016  13:55 
20. Výpis z OR zhotovitele PDF 0,05 MB 10.03.2016  13:56 
21. Dodatek č. 3 PDF 0,05 MB 28.04.2016  13:49 
22. Změnové listy Rekapitulace PDF 1,10 MB 28.04.2016  13:51 
23. Změnové listy ZIP 25,64 MB 28.04.2016  13:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   EMV s.r.o.   48038792 CZ NE 6 350 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 7 824 292,00 CZK   9 467 394,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 7. 2015 18:05:13 Zakázka zveřejněna  
24. 7. 2015 8:09:10 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
24. 7. 2015 8:10:27 Přidání dokumentu "Příloha k Dodatečným informacím č. 1 - stanovisko Povodí Vltavy", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
31. 7. 2015 14:15:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
31. 7. 2015 15:07:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2A", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
31. 7. 2015 15:08:09 Přidání dokumentu "Příloha k Dodatečným informacím č. 2A", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
3. 8. 2015 16:07:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
3. 8. 2015 16:08:12 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
4. 8. 2015 14:52:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
9. 9. 2015 17:19:37 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 9. 2015 17:20:29 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Aedes s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 9. 2015 14:01:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 10. 2015 14:23:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:09:18 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:09:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.07.2015 18:05:12" na "20.07.2015 18:05:13" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:10:14 Přidání dokumentu "Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:10:44 Přidání dokumentu "Harmonogram výstavby", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:11:07 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:11:42 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:12:12 Přidání dokumentu "Výpis OR ze dne 16.9.2015", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
13. 10. 2015 14:12:47 Přidání dokumentu "Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:38:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:39:08 Přidání dokumentu "Žádost zhotovitele o posunutí termínu", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:39:39 Přidání dokumentu "MŠ Ortenovo náměstí I.etapa rozpočet do 15.2.2016", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:39:59 Přidání dokumentu "MŠ Ortenovo nám. Rodinný klub rozpočet do 30.4.2016", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:41:07 Přidání dokumentu "Rekapitulace více a méně prací", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:41:33 Přidání dokumentu "Dodatečné stavební práce - Změnové listy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:41:55 Přidání dokumentu "Plná moc zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 2. 2016 13:42:14 Přidání dokumentu "Výpis z OR ze dne 18.1.2016", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2016 13:53:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2016 13:54:48 Přidání dokumentu "Žádost zhotovitele o prodloužení termínu", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2016 13:55:24 Přidání dokumentu "Specifikace díla", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2016 13:55:59 Přidání dokumentu "Plná moc zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 3. 2016 13:56:38 Přidání dokumentu "Výpis z OR zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 13:49:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 13:51:33 Přidání dokumentu "Změnové listy Rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 4. 2016 13:52:38 Přidání dokumentu "Změnové listy", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:47:38 Přidán nový účastník "IČ="48038792 " Název:"EMV s.r.o." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:48:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6350000.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:48:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7683500.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:50:03 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7824292.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:50:03 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9467394.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 7. 2016 14:50:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora