MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 603770889

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka počítačů, monitorů a tiskáren
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.07.2015   13:36
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů a laserových tiskáren v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 98 zákona, a to následujícím způsobem:
1. část – Dodávka 100 kusů počítačů a 100 kusů monitorů.
2. část – Dodávka laserových tiskáren – počet viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 2 253 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 8. 2015 11:00 hodin
Datum ukončení plnění: 16.12.2015

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Námitka stěžovatele o vyloučení ze zadávacího řízení - 1. část VZ PDF 0,72 MB 24.08.2015  15:08 
2. Rozhodnutí zadavatele o námitkách - C SYSTEM a.s. PDF 0,66 MB 25.08.2015  08:11 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,61 MB 16.07.2015  13:36 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 5 ZD - Kvalifikační dokumentace PDF 1,82 MB 16.07.2015  13:36 
2. Příloha č. 5.1.a.Čestné prohlášení - Základní kvalifikace pro 1.část VZ DOC 0,04 MB 16.07.2015  13:36 
3. Příloha č. 5.1.b.Čestné prohlášení - Základní kvalifikace pro 2.část VZ DOC 0,04 MB 16.07.2015  13:36 
4. Příloha č.5. 2.a. - Čestné prohlášení - Technická kvalifikace pro 1. část veřejné zakázky DOC 0,04 MB 16.07.2015  13:36 
5. Příloha č.5. 2.b. - Čestné prohlášení - Technická kvalifikace pro 2. část veřejné zakázky DOC 0,04 MB 16.07.2015  13:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,19 MB 16.07.2015  13:36 
2. Příloha č. 1a ZD-Kupní smlouva - vzor pro 1. část VZ DOC 0,16 MB 16.07.2015  13:36 
3. Příloha č. 1b ZD-Kupní smlouva - vzor pro 2. část VZ DOC 0,17 MB 16.07.2015  13:36 
4. Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace 1.části VZ - počítače a monitory DOCX 0,01 MB 16.07.2015  13:36 
5. Příloha č. 3 ZD -Technická specifikace 2. části VZ - Tiskárny DOCX 0,01 MB 16.07.2015  13:36 
6. Příloha č.4a. ZD - Krycí list nabídky pro 1.část VZ DOC 0,07 MB 16.07.2015  13:36 
7. Příloha č.4b. ZD - Krycí list nabídky pro 2.část VZ DOC 0,08 MB 16.07.2015  13:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,21 MB 22.07.2015  10:40 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,23 MB 24.07.2015  09:06 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele § 60 zákona - AMON System s.r.o. PDF 0,26 MB 03.09.2015  08:25 
2. Rozhodnutí zadavatele § 60 zákona - AutoCont CZ a.s. PDF 0,26 MB 03.09.2015  08:27 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - C SYSTÉM CZ a.s. 1. část VZ PDF 0,20 MB 24.08.2015  15:06 
2. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro 1.část VZ - Ing. Josef Pelant PDF 0,23 MB 23.09.2015  08:51 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 2. část VZ "Dodávka laserových tiskáren" PDF 0,27 MB 09.09.2015  17:38 
2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 1.část VZ "Dodávka 100 kusů počítačů a 100 kusů monitorů" PDF 0,19 MB 23.09.2015  08:45 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - 2.část VZ: Dodávka laserových tiskáren PDF 0,69 MB 23.09.2015  08:53 
2. Písemná zpráva zadavatele - 1. část VZ: Dodávka 100 kusů počítačů a 100 kusů monitorů PDF 1,22 MB 08.10.2015  14:26 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva - 2. část VZ PDF 0,09 MB 02.10.2015  11:34 
2. Technická specifikace 2. části veřejné zakázky PDF 0,07 MB 02.10.2015  11:35 
3. Údaje z registru plátců DPH ze dne 15.9.2015 PDF 0,13 MB 02.10.2015  11:35 
4. Výpis z OR PDF 0,06 MB 02.10.2015  11:36 
5. Kupní smlouva - 1.část VZ PDF 0,09 MB 04.11.2015  16:08 
6. 1.část VZ- A.Technická specifikace PDF 0,10 MB 04.11.2015  16:08 
7. 1.část VZ - B.Technická specifikace. PDF 0,11 MB 04.11.2015  16:09 
8. 1.část VZ - Údaje z registru plátců DPH PDF 0,12 MB 04.11.2015  16:09 
9. 1.část VZ - Výpis z OR ze dne 1.10.2015 PDF 0,06 MB 04.11.2015  16:10 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   DC4 CZ, a.s.   29242681 CZ NE 858 000,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 04.11.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 858 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 038 180,00 CZK
Datum ukončení plnění: 16.12.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 858 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 038 180,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 858 000,00 CZK   1 038 180,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   C SYSTEM CZ a.s.   27675645 CZ NE 472 405,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 01.10.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 472 405,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 571 610,00 CZK
Datum ukončení plnění: 13.11.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 472 405,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 571 610,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 472 405,00 CZK   571 610,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 7. 2015 13:36:17 Zakázka zveřejněna  
22. 7. 2015 10:40:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
24. 7. 2015 9:06:10 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
24. 8. 2015 15:06:25 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - C SYSTÉM CZ a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
24. 8. 2015 15:08:27 Přidání dokumentu "Námitka stěžovatele o vyloučení ze zadávacího řízení ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
25. 8. 2015 8:11:32 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o námitkách - C SYSTEM a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 9. 2015 8:25:50 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele § 60 zákona - AMON System s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
3. 9. 2015 8:27:25 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele § 60 zákona - AutoCont CZ a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
9. 9. 2015 17:38:23 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 2. část VZ "Dodávka laserových tiskáren"", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 9. 2015 8:45:22 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 1.část VZ "Dodávka 100 kusů počítačů a 100 kusů monitorů"", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 9. 2015 8:51:37 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro 2.část VZ - Ing. Josef Pelant", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
23. 9. 2015 8:53:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - 2.část VZ: Dodávka laserových tiskáren", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 11:34:41 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - 2. část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 11:34:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.07.2015 13:36:16" na "16.07.2015 13:36:17" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 11:35:18 Přidání dokumentu "Technická specifikace 2. části veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 11:35:57 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH ze dne 15.9.2015", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
2. 10. 2015 11:36:24 Přidání dokumentu "Výpis z OR ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
8. 10. 2015 14:26:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - 1. část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 11. 2015 16:08:24 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - 1.část VZ", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 11. 2015 16:08:50 Přidání dokumentu "1.část VZ- A.Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 11. 2015 16:09:19 Přidání dokumentu "1.část VZ - B.Technická specifikace.", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 11. 2015 16:09:50 Přidání dokumentu "1.část VZ - Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
4. 11. 2015 16:10:14 Přidání dokumentu "1.část VZ - Výpis z OR ze dne 1.10.2015", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:33:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:20:02 Přidán nový účastník "IČ="29242681 " Název:"DC4 CZ, a.s." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "858000.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1038180.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000008" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:21:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.07.2015 13:25:00" na "16.07.2015 13:36:17" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:22:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:27:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "858000.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:27:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1038180.00" JUDr. Olga Ulrichová
21. 12. 2015 16:18:51 Přidán nový účastník "IČ="27675645 " Název:"C SYSTEM CZ a.s." Vítěz="Ano"" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:31:31 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:31:31 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4724045.00" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:31:31 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "571610.00" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:31:31 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000008" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:31:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.07.2015 13:25:00" na "16.07.2015 13:36:17" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:33:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:33:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "472405.00" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:33:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "571610.00" JUDr. Olga Ulrichová
4. 1. 2016 17:38:39 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "4724045.00" na "472405.00" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora