MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

JUDr. Olga Ulrichová

tel.: 603770889

e-mail: ulrichovao@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: BIO OKO - oprava sálu
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 21.05.2015   13:27
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem opravy sálu kina BIO OKO na adrese Františka Křížka 15/460, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými níže.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací (která je Přílohou č. 3 Smlouvy), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (výkaz výměr – Příloha č. 4 této zadávací dokumentace) a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 6 026 528,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2015 13:30 hodin

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,69 MB 17.06.2015  14:33 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 1.Výzva s elektr.podpisem PDF 0,66 MB 21.05.2015  13:27 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 2.2._ZD Kvalifikační dokumentace s elektr.podpisem PDF 1,75 MB 21.05.2015  13:27 
2. 2 2 1 Čestné prohlášení - Základní kvalifikace rev kfl.doc DOC 0,04 MB 21.05.2015  13:27 
3. 2 2 2 Čestné prohlášení - Technická kvalifikace rev kfl DOC 0,04 MB 21.05.2015  13:27 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 2.Zadávací dokumentace s elektr.podpisem PDF 1,32 MB 21.05.2015  13:27 
2. 2 1 ZD - Smlouva o dílo rev_kfl 05 DOC 0,23 MB 21.05.2015  13:27 
3. 2.1.5. Příloha smlouvy - Plná moc.doc DOC 0,03 MB 21.05.2015  13:27 
4. 2.4. - ZD - Soupis prací - H-14001 - OPRAVA SÁLU KINA BIO OKO [zadání] XLS 0,93 MB 21.05.2015  13:27 
5. 2 5. ZD - Krycí list nabídky rev kfl DOC 0,06 MB 21.05.2015  13:27 
6. 2 6. ZD - Subdodavatelský systém a podíl výkonů rev kf DOC 0,03 MB 21.05.2015  13:27 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 2.3.A.Průvodní zpráva PDF 0,42 MB 21.05.2015  13:27 
2. 2.3.B. Souhrnná technická zpráva.pdf PDF 0,44 MB 21.05.2015  13:27 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,51 MB 17.06.2015  14:21 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 5. 2015 13:27:08 Zakázka zveřejněna  
2. 6. 2015 10:39:17 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "BI OKO - oprava sálu" na "BIO OKO - oprava sálu" Taťjana Maková
2. 6. 2015 10:39:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.05.2015 13:27:07" na "21.05.2015 13:27:08" Taťjana Maková
17. 6. 2015 14:21:29 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
17. 6. 2015 14:33:10 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
17. 6. 2015 14:49:38 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Taťjana Maková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora