MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, 37004

Kristýna Soukupová

tel.: 387330460

e-mail: soukupova@stav-poradna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: MŠ Kostelní - zateplení objektu, Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Kostelní, Praha 7 snížením energetických ztrát, akceptační číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.06.2014   13:34
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavební úpravy objektu stávajícího objektu MŠ spočívají především v zateplení obvodového pláště
a výměně výplní otvorů – oken a dveří. Současně s těmito stavebními pracemi budou obnoveny povrchy místností - zejména podlahy a podhledy. Součástí stavebních úprav bude dále rekonstrukce zádveří jednotlivých oddělení – jejich obvodového pláště a dále zastřešení zásobovací rampy (pro varnu MŠ).
Předpokládaná hodnota: 9 602 205,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 9 861 287,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 11 932 157,00 CZK
Datum ukončení plnění: 23.07.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 9 758 970,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 11 853 912,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,54 MB 17.06.2014  13:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,91 MB 17.06.2014  13:34 
2. Přílohy k ZD ZIP 0,46 MB 17.06.2014  13:34 
3. Výkaz výměr XLS 0,18 MB 17.06.2014  13:34 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část k ZD ZIP 0,69 MB 17.06.2014  13:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zpráva zadavatele PDF 0,54 MB 08.10.2014  08:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlova o dílo PDF 0,12 MB 07.10.2014  14:00 
2. Položkový rozpočet PDF 0,15 MB 07.10.2014  14:01 
3. Harmonogram PDF 0,03 MB 07.10.2014  14:01 
4. Plná moc PDF 0,03 MB 07.10.2014  14:02 
5. Seznam subdodavatelů PDF 0,04 MB 07.10.2014  14:02 
6. Dodatek č.1 PDF 0,04 MB 28.01.2015  16:38 
7. Plná moc PDF 0,03 MB 28.01.2015  16:39 
8. Obchodní rejstřík PDF 0,06 MB 28.01.2015  16:40 
9. Dodatek č. 2 PDF 0,03 MB 17.03.2015  08:15 
10. Změnové listy včetně rekapitulace PDF 0,46 MB 17.03.2015  08:16 
11. Výpis z OR PDF 0,06 MB 17.03.2015  08:16 
12. Dodatek č. 3 PDF 0,03 MB 14.05.2015  10:28 
13. Rekapitulace a Změnové listy PDF 0,27 MB 14.05.2015  10:28 
14. Výpis z OR PDF 0,06 MB 14.05.2015  10:28 
15. Dohoda o narovnání PDF 0,03 MB 21.09.2015  16:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.   48026921 CZ NE 9 861 287,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 9 758 970,00 CZK   11 853 912,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
LD OKNA obchodní s.r.o. 02957990    Česká republika
FASTEC, s.r.o. 26460882    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
17. 6. 2014 13:34:04 Zakázka zveřejněna  
7. 10. 2014 14:00:20 Přidání dokumentu "Smlova o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:01:18 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:01:49 Přidání dokumentu "Harmonogram ", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:02:14 Přidání dokumentu "Plná moc", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:02:47 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:04:27 Přidán nový účastník "IČ="48026921 " Název:"VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o." Vítěz="Ano"" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:05:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "9861287.00" Taťjana Maková
7. 10. 2014 14:05:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "11932157.00" Taťjana Maková
8. 10. 2014 8:08:12 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
28. 1. 2015 16:38:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
28. 1. 2015 16:39:18 Přidání dokumentu "Plná moc", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
28. 1. 2015 16:40:01 Přidání dokumentu "Obchodní rejstřík", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
17. 3. 2015 8:15:52 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
17. 3. 2015 8:16:14 Přidání dokumentu "Změnové listy včetně rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
17. 3. 2015 8:16:31 Přidání dokumentu "Výpis z OR", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
14. 5. 2015 10:28:15 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
14. 5. 2015 10:28:38 Přidání dokumentu "Rekapitulace a Změnové listy", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
14. 5. 2015 10:28:56 Přidání dokumentu "Výpis z OR", Publikovat = "Zveřejnit" Taťjana Maková
21. 9. 2015 16:27:51 Přidán nový účastník "IČ="02957990 " Název:"LD OKNA obchodní s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
21. 9. 2015 16:28:19 Přidán nový účastník "IČ="26460882 " Název:"FASTEC, s.r.o." Vítěz="Ne"" JUDr. Olga Ulrichová
21. 9. 2015 16:29:09 Přidání dokumentu "Dohoda o narovnání", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
16. 10. 2015 12:42:38 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" JUDr. Olga Ulrichová
19. 10. 2015 8:33:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "9758970.00" JUDr. Olga Ulrichová
19. 10. 2015 8:33:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "11853912.00" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora