Obec Klešice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Klešice

Klešice 101, Klešice, 53803

IČO: 15054195

Telefon: 469 696 499

E-mail: klesice@centrum.cz,  |   Internetová adresa: http://www.klesice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Martina Gabrielová

tel.: +420 387330460

e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Kanalizace Klešice
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
7202010010038 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.08.2012   00:00
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Výstavba gravitační kanalizace v obci Klešice zakončené centrální čerpací stanicí s čerpáním na ČOV v Heřmanově Městci. Navržený kanalizační systém je rozdělen na 3 funkční celky: stoka SA a její přítoky zakončeny ČS1, ze které jsou odpad. vody čerpány výtlač. řadem V1 do koncové šachty stoky B a dále tečou samospádem na ČS2. Stoka SB a její přítoky zakončeny ČS2, ze které jsou odpad. vody čerpány výtlač. řadem V2 do koncové šachty před hrubými česlemi na ČOV. Stoka SC je zakončena ČS3. Výtlačný řad je připojen k výtlaku V2 cca 2 km od čerpací stanice ČS3. Projekt zahrnuje výstavbu 1 414,4 m výtlač. potrubí z PE 100 SDR 17 90x5,4, 2 430 m gravitač. potrubí PP UR 2 DN 250 a 300, 35 m odlehčovací stoky PVC 400/378, 3 ČS, 3 armatury pro odvzdušnění výtlaku, 1 štěrbin. odlehčovací komoru, kanal. reviz. šachty, protlaky pod komunikací a vodním tokem.
Předpokládaná hodnota: 24 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.04.2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 23 245 086,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 27 894 103,00 CZK
Datum ukončení plnění: 13.12.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 23 690 264,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 28 536 987,50 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 27.08.2012  00:00 
2. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena – přehled PDF 0,24 MB 29.12.2012  18:36 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 0,77 MB 27.08.2012  00:00 
2. Příloha - rozpočet PDF 6,08 MB 27.08.2012  00:00 
3. Příloha - rekapitulace cen stavebních objektů PDF 0,17 MB 27.08.2012  00:00 
4. Příloha - harmonogram PDF 0,17 MB 27.08.2012  00:00 
5. Uzavřená smlouva TDI a BOZP PDF 0,44 MB 14.09.2012  18:01 
6. Uzavřená smlouva o úvěru PDF 0,56 MB 08.10.2012  11:12 
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.10000084320 PDF 2,18 MB 10.09.2013  17:23 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Sdělení o ceně díla PDF 0,04 MB 28.02.2014  15:27 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení subdodavatele pro akci "Kanalizace Klešice" PDF 0,25 MB 12.03.2013  14:40 
2. Seznam subdodavatelů pro akci "Kanalizace Klešice" PDF 0,24 MB 12.03.2013  14:42 
3. Seznam subdodavatelů pro akci "Kanalizace Klešice" PDF 0,07 MB 28.02.2014  15:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 23 245 086,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 23 690 264,00 CZK   28 536 987,50 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
KVIS Pardubice a.s. 46506934    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27.08.2012 Zakázka zveřejněna  
14.09.2012 18:01:39 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva TDI a BOZP", Publikovat = "Zveřejnit" Stará Marie
08.10.2012 11:12:38 Přidání dokumentu "Smlouva o úvěru", Publikovat = "Zveřejnit" Stará Marie
29.12.2012 18:36:34 Přidání dokumentu "Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena – přehled", Publikovat = "Zveřejnit" Stará Marie
29.12.2012 18:42:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "23245086.00" Stará Marie
29.12.2012 18:44:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "27894103.00" Stará Marie
12.03.2013 14:40:23 Přidání dokumentu "Oznámení subdodavatele pro akci "Kanalizace Klešice"", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará
12.03.2013 14:42:14 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů pro akci "Kanalizace Klešice"", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará
20.03.2013 12:30:50 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Marie Stará
20.03.2013 12:32:09 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Marie Stará
20.03.2013 12:45:32 Přidán nový účastník "IČ="46506934 " Název:"KVIS Pardubice a.s." Vítěz="Ne"" Marie Stará
10.09.2013 17:18:07 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10000084320", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará
10.09.2013 17:21:41 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10000084320" Marie Stará
10.09.2013 17:23:49 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.10000084320", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará
31.01.2014 13:31:11 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "23690264.00" Marie Stará
31.01.2014 13:31:11 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "28536987.50" Marie Stará
31.01.2014 13:31:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Marie Stará
28.02.2014 15:26:56 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů pro akci "Kanalizace Klešice"", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará
28.02.2014 15:27:59 Přidání dokumentu "Sdělení o ceně díla", Publikovat = "Zveřejnit" Marie Stará

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora