Obec Klešice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Klešice

Klešice 101, Klešice, 53803

IČO: 15054195

Telefon: 469 696 499

E-mail: klesice@centrum.cz,  |   Internetová adresa: http://www.klesice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Klešice, Klešice 101, 53803

Marie Stará

tel.: 469 696 499

e-mail: klesice@centrum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „Stavební úpravy veřejných ploch a místní komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.03.2013   15:27
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavební úpravy místní komunikace p. č. 506 v k.ú. a obci Klešice (místní část Nákle) z důvodu nevyhovujícího stavu a různorodosti povrchu – provedení nového povrchu ze živice – délka 465 m, šíře 3,0 – 4,5 m; úprava části poz. p. č. 424 v k.ú. a obci Klešice (místní část Nákle) na chodník se zadlážděním zámkovou dlažbou – 32 m2 (šíře 1,1 m); úprava části poz. p. č. 424 v k.ú. a obci Klešice (místní část Nákle) na nezpevněný chodník – 6,5 m2 (šíře 0,8 m); zpevněná plocha poz. p.č. 506 – šíře 3,00 m, délka 8,00 m – štěrkodrť.
Zakázka bude realizována v souladu s vydaným Souhlasem s provedením ohlášené stavby, vydaným Městským úřadem v Chrudimi, stavební odbor.
Předpokládaná hodnota: 1 500 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 888 271,55 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 065 926,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.07.2012
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 050 980,94 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 261 180,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SOD - MK Nákle PDF 0,20 MB 26.03.2013  15:27 
2. Dodatek č. 1 - SOD MK Nákle PDF 0,09 MB 26.03.2013  15:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   HOLD s.r.o.   45538425 CZ NE 888 271,55 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2012 1 050 980,94 CZK   1 261 180,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.03.2013 15:27:51 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora