Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Ondřej Hudec

tel.: 516 444 238

e-mail: starosta@ostrovumacochy.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy – III. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 31.01.2018   12:02
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je vybudování komunikace a parkoviště ze zámkové dlažby, asfaltové komunikace a parkovacích ploch z vegetační dlažby. Celkovým rozsahu zpevněných ploch je cca 2600m2, včetně obrubníků a dešťových vpustí.
Součástí stavby je pravidelné čištění komunikací v blízkosti stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán.
Předpokládaná hodnota: 4 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 2. 2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 880 676,20 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 485 618,20 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 552 301,24 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 298 284,50 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,31 MB 31.01.2018  12:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,96 MB 14.03.2018  15:08 
2. Příloha k SOD PDF 4,14 MB 14.03.2018  15:09 
3. Dodatek č. 1 PDF 2,52 MB 09.07.2018  13:28 
4. Dodatek č. 2 PDF 0,52 MB 06.09.2018  12:11 
5. Dodatek č. 3 PDF 1,92 MB 04.10.2018  13:17 
6. Dodatek č. 4 PDF 0,69 MB 04.01.2019  15:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o.   60741619 CZ NE 2 880 676,20 CZK 3 485 618,20 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 552 301,24 CZK   4 298 284,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
31. 1. 2018 12:02:07 Zakázka zveřejněna  
14. 3. 2018 15:08:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 3. 2018 15:09:14 Přidání dokumentu "Příloha k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 3. 2018 15:10:45 Přidán nový účastník "IČ="60741619 " Název:"H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
14. 3. 2018 15:11:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2880676.20" Mgr. Jiří Košulič
14. 3. 2018 15:11:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3485618.20" Mgr. Jiří Košulič
9. 7. 2018 13:28:04 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
6. 9. 2018 12:11:39 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
4. 10. 2018 13:17:42 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
4. 1. 2019 15:14:10 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12. 3. 2019 14:02:32 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3552301.24" Mgr. Jiří Košulič
12. 3. 2019 14:02:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4298284.50" Mgr. Jiří Košulič
12. 3. 2019 14:37:28 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora