Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.04.2017   14:08
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem je vybudování silnice, parkoviště a chodníku ze zámkové dlažby, včetně nového napojení na komunikaci III/37363 v celkovém rozsahu cca 3000,2, včetně obrubníků, dešťových vpustí a podpěrných zdí.
Předpokládaná hodnota: 4 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 5. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 872 638,05 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 475 892,04 CZK
Datum ukončení plnění: 31.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 479 671,83 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 210 402,96 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,33 MB 07.04.2017  14:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,02 MB 07.06.2017  09:56 
2. Přílohy smlouvy o dílo PDF 3,63 MB 07.06.2017  09:56 
3. Dodatek č. 1 PDF 0,41 MB 15.11.2017  13:51 
4. Příloha č. 1 k dodatku č. 1 PDF 0,15 MB 15.11.2017  13:52 
5. Příloha č. 2 k dodatku č. 1 PDF 1,95 MB 15.11.2017  13:52 
6. Dodatek č. 2 PDF 0,59 MB 14.12.2017  14:43 
7. Dodatek č. 3 PDF 0,35 MB 14.05.2018  13:09 
8. Dodatek č. 4 PDF 0,43 MB 01.06.2018  14:22 
9. Příloha k dodatku č. 4 PDF 4,29 MB 01.06.2018  14:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o.   60741619 CZ NE 2 872 638,05 CZK 3 475 892,04 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 2 814 778,60 CZK   3 405 882,20 CZK  
2018 664 893,23 CZK   804 520,76 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
7. 4. 2017 14:08:18 Zakázka zveřejněna  
7. 4. 2017 14:16:07 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "0.00" na "4000000.00" Petr Cyrner
7. 4. 2017 14:16:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.04.2017 14:08:17" na "07.04.2017 14:08:18" Petr Cyrner
7. 6. 2017 9:56:26 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
7. 6. 2017 9:56:45 Přidání dokumentu "Přílohy smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
7. 6. 2017 9:57:43 Přidán nový účastník "IČ="60741619 " Název:"H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
7. 6. 2017 9:58:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2872638.05" Mgr. Jiří Košulič
7. 6. 2017 9:58:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3475892.04" Mgr. Jiří Košulič
15. 11. 2017 13:51:47 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
15. 11. 2017 13:52:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
15. 11. 2017 13:52:34 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 12. 2017 14:43:11 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 5. 2018 13:09:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 6. 2018 14:22:22 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 6. 2018 14:23:09 Přidání dokumentu "Příloha k dodatku č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:48:53 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2814778.60" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:48:53 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3405882.20" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:49:22 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2814778.60" na "3479671.83" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:49:22 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3405882.20" na "4210402.96" Mgr. Jiří Košulič
2. 11. 2018 12:30:56 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem je vybudování silnice, parkoviště a chodníku ze zámkové dlažby, včetně nového napojení na komunikaci III/37363 v celkovém rozsahu cca 3000,2, včetně obrubníků, dešťových vpustí a podpěrných zdí." na "Předmětem je vybudování silnice, parkoviště a chodníku ze zámkové dlažby, včetně nového napojení na komunikaci III/37363 v celkovém rozsahu cca 3000,2, včetně obrubníků, dešťových vpustí a podpěrných zdí." Mgr. Jiří Košulič
2. 11. 2018 12:30:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora