Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Energy Benefit Centre o.p.s., Poděbradova 285/109, Brno, 61200

Ing. Ivana Bartošová

tel.: +420733785165

e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 05.12.2014   16:16
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je instalace nového zdroje vytápění a rekonstrukce otopné soustavy v objektu základní školy v Ostrově u Macochy včetně souvisejících stavebních prací.
Předpokládaná hodnota: 4 515 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 12. 2014 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.01.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 971 068,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 804 992,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 971 068,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 804 992,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,18 MB 05.12.2014  16:16 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,34 MB 05.12.2014  16:16 
2. Soupis prací PDF 0,13 MB 05.12.2014  16:16 
3. Textová část PD PDF 0,98 MB 05.12.2014  16:16 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,06 MB 09.01.2015  16:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 06.02.2015  12:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 11,00 MB 05.02.2015  10:50 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,33 MB 13.04.2016  15:02 
3. Dodatek č. 2 PDF 2,63 MB 13.04.2016  15:03 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AQUA - GAS, s. r. o.   25513117 CZ NE 4 804 992,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 3 971 068,00 CZK   4 804 992,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
5. 12. 2014 16:16:51 Zakázka zveřejněna  
9. 1. 2015 16:12:45 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
5. 2. 2015 10:50:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
6. 2. 2015 12:42:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
13. 4. 2016 15:01:44 Přidán nový účastník "IČ="25513117 " Název:"AQUA - GAS, s. r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
13. 4. 2016 15:02:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3971068.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 4. 2016 15:02:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4804992.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 4. 2016 15:02:49 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
13. 4. 2016 15:03:04 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:47:04 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3971068.00" Mgr. Jiří Košulič
1. 11. 2018 13:47:04 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4804992.00" Mgr. Jiří Košulič
2. 11. 2018 12:19:57 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora