Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Energy Benefit Centre o.p.s., Poděbradova 285/109, Brno, 61200

Ing. Ivana Bartošová

tel.: +420733785165

e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 05.12.2014   16:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce, spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu staré školy v městysi Ostrov u Macochy.
V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysi Ostrov u Macochy. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a ve výměně částí výplní otvorů.
Předpokládaná hodnota: 2 047 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 12. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.02.2015

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,11 MB 05.12.2014  16:14 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,31 MB 05.12.2014  16:14 
2. Soupis prací PDF 0,12 MB 05.12.2014  16:14 
3. Textová část PD PDF 1,08 MB 05.12.2014  16:14 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,05 MB 10.12.2014  13:31 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,23 MB 09.01.2015  16:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,07 MB 09.01.2015  16:13 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,41 MB 06.02.2015  12:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 11,30 MB 05.02.2015  10:49 
2. Dodatek ke smlouvě č. 1 PDF 0,53 MB 24.08.2015  08:24 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
5. 12. 2014 16:14:20 Zakázka zveřejněna  
10. 12. 2014 13:31:29 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
9. 1. 2015 16:13:33 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
9. 1. 2015 16:14:11 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
5. 2. 2015 10:49:21 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
5. 2. 2015 10:49:22 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.12.2014 16:14:19" na "05.12.2014 16:14:20" Ing. Martin Raus
6. 2. 2015 12:41:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
24. 8. 2015 8:24:39 Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora