Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PIONS s. r. o., Palackého tř. 186, Brno, 61200

JUDr. Michal Skoumal

tel.: +420 775 967 530

e-mail: skoumial@pions.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.04.2014   21:52
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je realizace I. etapy projektové dokumentace, kdy dojde k revitalizaci centrální částí městyse Ostrov u Machochy úpravou místní komunikace, chodníků, rekonstrukcí parku, přístřešku pro návštěvníky a kašny a rekonstrukci kostelního náměstí.
Předpokládaná hodnota: 5 881 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 6. 5. 2014 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 361 525,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 487 445,00 CZK
Datum ukončení plnění: 12.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 511 520,52 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 668 939,86 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,76 MB 15.04.2014  21:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,43 MB 15.04.2014  21:52 
2. Příloha č. 1- projektová dokumentace + soupisy prací a dodávek ZIP 0,74 MB 15.04.2014  21:52 
3. Příloha č. 2- Krycí list DOC 0,03 MB 15.04.2014  21:52 
4. Příloha č. 3- Čestní prohlášení o splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti DOC 0,04 MB 15.04.2014  21:52 
5. Příloha č. 4- návrh smlouvy o dílo DOC 0,11 MB 15.04.2014  21:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,80 MB 28.04.2014  15:40 
2. Dodatečné informace č.1 - příloha PDF 0,25 MB 28.04.2014  15:43 
3. Dodatečné informace č.2 PDF 0,69 MB 29.04.2014  11:06 
4. Dodatečné informace č.3 PDF 0,72 MB 30.04.2014  12:28 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení uchazeče IS Brno PDF 0,05 MB 02.06.2014  09:18 
2. Vyloučení uchazeče Skanska PDF 0,05 MB 02.06.2014  09:18 
3. Vyloučení uchazeče SKR stav PDF 0,05 MB 02.06.2014  09:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,09 MB 02.06.2014  09:17 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele DOC 0,05 MB 06.08.2014  13:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,42 MB 06.08.2014  10:26 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,41 MB 18.02.2015  13:23 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo PDF 0,37 MB 18.02.2015  13:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SKR stav, s.r.o.   26961474 CZ NE 7 488 444,00 CZK  
2.   H 3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o.   60741619 CZ NE 5 361 525,00 CZK ANO
3.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 5 382 721,00 CZK  
4.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 5 880 999,00 CZK  
5.   Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.   41601645 CZ NE 4 784 118,00 CZK  
6.   EDMA, s.r.o.   25558391 CZ NE 5 700 793,00 CZK  
7.   Dopravní stavby Brno, s.r.o.   45474281 CZ NE 5 661 568,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 4 825 266,60 CZK   5 838 572,61 CZK  
2015 686 253,92 CZK   830 367,25 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15. 4. 2014 21:52:47 Zakázka zveřejněna  
28. 4. 2014 15:40:43 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
28. 4. 2014 15:43:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 - příloha ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
29. 4. 2014 11:06:31 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
30. 4. 2014 12:28:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
2. 6. 2014 9:17:27 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:18:25 Přidání dokumentu "Vyloučení uchazeče IS Brno", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:18:54 Přidání dokumentu "Vyloučení uchazeče Skanska", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:19:33 Přidání dokumentu "Vyloučení uchazeče SKR stav", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:20:31 Přidán nový účastník "IČ="60741619 " Název:"H 3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:20:48 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:21:13 Přidán nový účastník "IČ="25558391 " Název:"EDMA, s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
2. 6. 2014 9:21:37 Přidán nový účastník "IČ="45474281 " Název:"Dopravní stavby Brno, s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
6. 8. 2014 10:26:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
6. 8. 2014 10:26:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.04.2014 21:52:46" na "15.04.2014 21:52:47" David Kolesár
6. 8. 2014 10:27:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5361525.00" David Kolesár
6. 8. 2014 10:27:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6487445.00" David Kolesár
6. 8. 2014 13:22:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
6. 8. 2014 13:39:06 Přidán nový účastník "IČ="26961474 " Název:"SKR stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
6. 8. 2014 13:39:31 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
6. 8. 2014 13:39:59 Přidán nový účastník "IČ="41601645 " Název:"Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
18. 2. 2015 13:23:19 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
18. 2. 2015 13:23:31 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
13. 11. 2018 12:24:47 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4825266.60" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:24:47 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5838572.61" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:25:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4825266.60" na "5511520.52" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:25:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5838572.61" na "6668939.86" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:25:23 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora