Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Energy Benefit Centre o.p.s., Poděbradova 285/109, Brno, 61200

Ing. Martin Raus

tel.: 733 785 117

e-mail: martin.raus@energy-benefit.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
358892 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.08.2013   16:41
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu úřadu městysu v Ostrově u Macochy.
V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu úřadu městysu. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a ve výměně výplní otvorů (okna a dveře) v objektu.
Předpokládaná hodnota: 1 207 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2013 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.11.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 134 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 372 140,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.05.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 135 227,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 373 625,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,24 MB 28.08.2013  16:41 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část PD PDF 0,62 MB 28.08.2013  16:42 
2. Soupis prací PDF 0,07 MB 28.08.2013  16:42 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,08 MB 04.09.2013  18:27 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 19.11.2013  14:19 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 9,94 MB 19.11.2013  14:21 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,26 MB 11.07.2014  10:03 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. prohlášení o subdodavatelích, skutečně uhrazená cena PDF 0,34 MB 11.07.2014  15:32 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Lawstav, s.r.o.   27677109 CZ NE 1 134 000,00 CZK 1 372 140,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 1 135 227,00 CZK   1 373 625,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28. 8. 2013 16:41:00 Zakázka zveřejněna  
28. 8. 2013 16:41:18 Založeno nové řízení Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:41:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "14.01.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:41:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "28.08.2013 09:00:00" na "20.09.2013 09:00:00" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:41:47 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:42:24 Přidání dokumentu "Textová část PD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:42:47 Přidání dokumentu "Soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:43:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2013" na "28.08.2013 16:41:00" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:44:54 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:44:54 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000003" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:44:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2013 16:41:00" na "28.08.2013 16:44:54" Ing. Martin Raus
28. 8. 2013 16:46:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2013 16:44:54" na "28.08.2013" Ing. Martin Raus
4. 9. 2013 18:27:22 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:19:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:21:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:21:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2013" na "28.08.2013 16:41:00" Ing. Martin Raus
11. 7. 2014 10:03:16 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
11. 7. 2014 15:32:00 Přidání dokumentu "prohlášení o subdodavatelích, skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
13. 11. 2018 12:12:46 Přidán nový účastník "IČ="27677109 " Název:"Lawstav, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:13:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1134000.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:13:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1372140.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:14:00 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1135227.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:14:00 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1373625.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:14:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora