Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Energy Benefit Centre o.p.s., Poděbradova 285/109, Brno, 61200

Ing. Martin Raus

tel.: 733 785 117

e-mail: martin.raus@energy-benefit.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
358896 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.08.2013   16:32
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v Ostrově u Macochy.
V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a ve výměně výplní otvorů (okna a dveře) v objektu.
Předpokládaná hodnota: 11 025 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.11.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 11 023 487,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 338 419,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.07.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 11 023 486,62 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 13 338 419,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,24 MB 28.08.2013  16:32 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. textová část PD PDF 0,69 MB 28.08.2013  16:32 
2. Soupis prací PDF 0,11 MB 28.08.2013  16:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,11 MB 10.09.2013  17:15 
2. Doplněný soupis prací PDF 0,12 MB 10.09.2013  17:16 
3. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,09 MB 14.09.2013  12:47 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,08 MB 04.09.2013  18:29 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,16 MB 19.11.2013  14:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,62 MB 19.11.2013  14:29 
2. Dodatek č. 1 k SoD PDF 0,32 MB 11.07.2014  13:23 
3. Dodatek č. 2 k SoD PDF 4,68 MB 15.08.2014  17:24 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Prohlášení o subdodavatelích a skutečně uhrazené ceně PDF 0,09 MB 11.09.2014  10:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STAVKOM, spol. s r.o.   41604041 CZ NE 11 023 487,00 CZK 13 338 419,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 502 244,62 CZK   607 716,00 CZK  
2014 10 521 242,00 CZK   12 730 703,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28. 8. 2013 16:32:43 Zakázka zveřejněna  
4. 9. 2013 18:29:02 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
10. 9. 2013 17:15:31 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
10. 9. 2013 17:16:22 Přidání dokumentu "Doplněný soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
14. 9. 2013 12:47:19 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:25:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:29:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
19. 11. 2013 14:29:40 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2013 16:32:42" na "28.08.2013 16:32:43" Ing. Martin Raus
11. 7. 2014 13:23:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
15. 8. 2014 17:24:53 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
11. 9. 2014 10:33:48 Přidání dokumentu "Prohlášení o subdodavatelích a skutečně uhrazené ceně", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Raus
13. 11. 2018 12:16:10 Přidán nový účastník "IČ="41604041 " Název:"STAVKOM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:16:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "11023487.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:16:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13338419.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:17:17 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "502244.62" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:17:17 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "607716.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:17:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "502244.62" na "11023486.62" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:17:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "607716.00" na "13338419.00" Mgr. Jiří Košulič
13. 11. 2018 12:17:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora