Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místní komunikace “Na skále"
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.08.2019   13:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je vybudování komunikace ze zámkové dlažby a asfaltové komunikace, včetně vjezdů do soukromých objektů, dešťová kanalizace včetně vpustí a vsakovacích jímek. Celkovým rozsahu zpevněných ploch je cca 1200m2, včetně obrubníků.
Součástí stavby je pravidelné čištění komunikací v blízkosti stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán.
Lhůta pro podání nabídek: 5. 9. 2019 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 328 518,48 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 027 507,37 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,18 MB 15.08.2019  13:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,36 MB 01.10.2019  15:57 
2. Příloha smlouvy - rozpočet PDF 5,85 MB 01.10.2019  15:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.   60741619 CZ NE 3 328 518,48 CZK 4 027 507,32 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15. 8. 2019 13:51:48 Zakázka zveřejněna  
1. 10. 2019 15:57:32 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 10. 2019 15:58:07 Přidání dokumentu "Příloha smlouvy - rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
1. 10. 2019 16:00:36 Přidán nový účastník "IČ="60741619 " Název:"H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
1. 10. 2019 16:01:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3328518.48" Mgr. Jiří Košulič
1. 10. 2019 16:01:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4027507.37" Mgr. Jiří Košulič
1. 10. 2019 16:02:45 Odstranění dokumentu "Zdůvodnění zrušení soutěže - Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora