Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místní komunikace “Na skále"
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 15.08.2019   13:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je vybudování komunikace ze zámkové dlažby a asfaltové komunikace, včetně vjezdů do soukromých objektů, dešťová kanalizace včetně vpustí a vsakovacích jímek. Celkovým rozsahu zpevněných ploch je cca 1200m2, včetně obrubníků.
Součástí stavby je pravidelné čištění komunikací v blízkosti stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán.
Lhůta pro podání nabídek: 5. 9. 2019 13:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky PDF 0,15 MB 10.09.2019  09:59 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,18 MB 15.08.2019  13:51 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15. 8. 2019 13:51:48 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora