Městys Ostrov u Macochy

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914

IČO: 00280780

Telefon: +420516444328

E-mail: obec@ostrovumacochy.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.ostrovumacochy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací „Na skále“ a „K lesíčku“ v Ostrově u Macochy
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 12.04.2019   15:46
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících místních a účelových veřejných komunikací ve stávajícím rozsahu. Součástí návrhu je řešení odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Řešené komunikace jsou součástí sítě místních obslužných komunikací a komunikací pro pěší. Účelem rekonstrukce je zlepšení technického stavu komunikací, zvýšení dopravní bezpečnosti, zlepšení možností údržby komunikací a celkové zlepšení životního prostředí v obci. Většina řešených komunikací má stávající kryt vozovky zpevněný štěrkem s nedostatečnými podkladními vrstvami. Tento povrch bude nahrazen asfaltovým krytem nebo dlážděný krytem s výměnou a zesílením podkladních a ložných vrstev. Řešené úseky jsou pevně prostorově a výškově vymezeny stávající zástavbou a respektují stávající historicky vzniklý uliční systém. V některých částech řešených úseků jsou proto prostorové a výškové poměry takové, že není možné splnit požadavky ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací.
Lhůta pro podání nabídek: 22. 5. 2019 13:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky PDF 0,15 MB 10.09.2019  10:25 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,14 MB 12.04.2019  15:46 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,23 MB 12.04.2019  15:46 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOC 0,04 MB 12.04.2019  15:46 
3. Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů DOC 0,05 MB 12.04.2019  15:46 
4. Příloha č. 3 - Návrh smlouvy DOCX 0,10 MB 12.04.2019  15:46 
5. Projektová dokumentace ZIP 11,86 MB 12.04.2019  15:46 
6. Výkaz výměr ZIP 0,46 MB 12.04.2019  15:46 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,16 MB 05.06.2019  14:55 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele.pdf PDF 0,47 MB 30.09.2019  12:45 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.   60741619 CZ NE   7 877 326,28 CZK ANO
2.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE   11 966 306,63 CZK  
3.   EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih   45274924 CZ NE   8 342 135,24 CZK  
4.   Dopravní stavby Brno, s.r.o.   45474281 CZ NE   10 918 429,93 CZK  
5.   CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.   29301793 CZ NE   9 452 578,24 CZK  
6.   PORR a.s   43005560 CZ NE   10 882 789,64 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
12. 4. 2019 15:46:03 Zakázka zveřejněna  
5. 6. 2019 14:55:54 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:08:00 Přidán nový účastník "IČ="60741619 " Název:"H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:08:49 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:09:36 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:10:30 Přidán nový účastník "IČ="45474281 " Název:"Dopravní stavby Brno, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:12:03 Přidán nový účastník "IČ="29301793 " Název:"CREATIVE BUILDINGS, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
5. 6. 2019 15:12:44 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
15. 8. 2019 13:42:02 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič
10. 9. 2019 10:17:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.
10. 9. 2019 10:25:37 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
10. 9. 2019 10:26:49 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič
30. 9. 2019 12:45:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora