Obec Nekmíř

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Nekmíř

Nekmíř 114, Nekmíř, 33152

IČO: 00258164

Telefon: +420 373 394 262

E-mail: oupangrac@seznam.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nekmir.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Nekmíř, Nekmíř, 33152

Josef Pangrác

tel.: 373394262

e-mail: oupangrac@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nekmíř-zásobování pitnou vodou OPRAVA ZAKÁZKY
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
498367 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.12.2014   12:34
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je výstavba záhlaví vrtu včetně čerpací stanice, výtlaku, vodojemu s úpravnou vody, vodovodních řadů a vodovodních přípojek v obci Nekmíř. Více projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří EGYPROJEKT spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 67, 323 00 Plzeň, IČ 63509687 vč. soupisu prací s výkazem výměr.
Tato zakázka není nová , z důvodu překlepu v zadání typu řízení byla dnes opravena (Zadavatel zadal typ řízení:zjednodušené podlimitní řízení)
Lhůta pro podání nabídek: 21.01.2015 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.02.2015

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kolaudace 1 PDF 0,09 MB 09.02.2017  17:29 
2. Kolaudace 2 PDF 1,34 MB 09.02.2017  17:30 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 6,59 MB 22.12.2014  12:34 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,06 MB 23.12.2014  09:05 
2. dodatečné informace č.2 PDF 1,54 MB 09.01.2015  10:30 
3. Dodatečné informace č.3 ZIP 7,24 MB 14.01.2015  08:49 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. odůvodnění VZ PDF 0,62 MB 22.12.2014  12:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 0,48 MB 24.02.2015  13:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,81 MB 24.02.2015  13:30 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. vyúčtování akce PDF 0,25 MB 30.05.2017  11:44 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.12.2014 12:34:55 Zakázka zveřejněna  
22.12.2014 12:35:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.12.2014 12:34:54" na "22.12.2014 12:34:55" Josef Pangrác
22.12.2014 14:34:56 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P14V00000002" na "P14V00000001" Mgr. Jiří Košulič
23.12.2014 9:03:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.01.2015 12:00:00" na "20.01.2015 12:00:00" Josef Pangrác
23.12.2014 9:05:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
09.01.2015 10:30:22 Přidání dokumentu "dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
14.01.2015 8:47:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.01.2015 12:00:00" na "21.01.2015 12:00:00" Josef Pangrác
14.01.2015 8:49:51 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
24.02.2015 13:29:57 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
24.02.2015 13:30:47 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
09.02.2017 17:29:24 Přidání dokumentu "Kolaudace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
09.02.2017 17:30:19 Přidání dokumentu "Kolaudace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
30.05.2017 11:44:56 Přidání dokumentu "vyúčtování akce", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora