Obec Nekmíř

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Nekmíř

Nekmíř 114, Nekmíř, 33152

IČO: 00258164

Telefon: +420 373 394 262

E-mail: oupangrac@seznam.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nekmir.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Nekmíř, Nekmíř 82, Nekmíř, 33152

Ing. Josef Urbánek

tel.: 725040600

e-mail: starosta@nekmir.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Nekmíř
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.07.2019   20:57
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je pokládka elektrických a řídících rozvodů, dodávka nové rozhlasové ústředny včetně PC, instalace reproduktorů na sloupy VO a připojení části obce Lhotka k veřejnému rozhlasu včetně instalace potřebných reproduktorů. Uložení elektrických rozvodů do společného výkopu musí být zahrnuto, po dohodě s firmou, která provádí rekonstrukci elektrických sítí, do celkové nabídky. Celkem bude instalováno 30 ks tlakových reproduktorů. Délka podzemní trasy vedení veřejného rozhlasu je cca 2 500 m.
Předpokládaná hodnota: 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19.07.2019 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2019

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,61 MB 02.07.2019  20:57 
2. Krycí list rozpočtu DOCX 0,02 MB 02.07.2019  20:57 
3. Položkový rozpočet XLSX 0,01 MB 02.07.2019  20:57 
4. Rozmístění sloupů VO PDF 0,37 MB 02.07.2019  20:57 
5. Návrh smlouvy o dílo DOC 0,09 MB 02.07.2019  20:57 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zápis o výběru vhodného dodavatele PDF 0,25 MB 06.08.2019  20:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,38 MB 16.08.2019  13:51 
2. Dodatek č.1 PDF 0,08 MB 27.01.2021  18:53 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Faktura část 1 PDF 0,17 MB 27.01.2021  18:54 
2. Faktura část 2 PDF 0,23 MB 27.01.2021  18:54 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.07.2019 20:57:04 Zakázka zveřejněna  
06.08.2019 20:43:57 Přidání dokumentu "Zápis o výběru vhodného dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
16.08.2019 13:51:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:53:35 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:54:03 Přidání dokumentu "Faktura část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:54:29 Přidání dokumentu "Faktura část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora