Obec Nekmíř

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Nekmíř

Nekmíř 114, Nekmíř, 33152

IČO: 00258164

Telefon: +420 373 394 262

E-mail: oupangrac@seznam.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nekmir.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Nekmíř, Nekmíř 82, Nekmíř, 33152

Ing. Josef Urbánek

tel.: 725040600

e-mail: starosta@nekmir.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nové veřejné osvětlení Nekmíř
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.07.2019   20:45
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je pokládka elektrických rozvodů, stavba nových stožárů a instalace pouličních světel. Uložení elektrických rozvodů do společného výkopu musí být zahrnuto, do celkové nabídky. Spolu s elektrickým rozvodem bude do výkopu uložen i optický kabel pro budoucí využití se zakončením v boxu na kabelovou smyčku v každém stožáru, včetně dodání finálního měřícího protokolu o průchodu a útlumech optické trasy. Celkem bude instalováno 37 ks LED svítidel a bude postaveno 37 bezpaticových stožárů výšky 9 m pro veřejné osvětlení. Délka podzemní trasy veřejného osvětlení je 2 440 m.
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19.07.2019 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,60 MB 02.07.2019  20:45 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vzor kricího listu nabídky DOC 0,04 MB 02.07.2019  20:45 
2. Technické podmínky PDF 0,43 MB 02.07.2019  20:45 
3. Položkový rozpočet XLSX 0,06 MB 02.07.2019  20:45 
4. Rozmístění svítidel VO PDF 0,37 MB 02.07.2019  20:45 
5. Návrh smlouvy o dílo DOC 0,10 MB 02.07.2019  20:45 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odpovědi na otázky uchazečů PDF 0,53 MB 11.07.2019  20:07 
2. Odpovědi na otázky uchazečů 2 PDF 0,80 MB 17.07.2019  10:21 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zápis o výběru vhodného dodavatele PDF 0,30 MB 06.08.2019  20:45 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,86 MB 27.08.2019  14:53 
2. Dodatek č.1 PDF 0,07 MB 27.01.2021  18:30 
3. Dodatek č.2 PDF 0,08 MB 27.01.2021  18:31 
4. Dodatek č.3 PDF 0,28 MB 27.01.2021  18:32 
5. Dodatek č.4 PDF 1,96 MB 27.01.2021  18:32 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Faktura část 1 PDF 0,08 MB 27.01.2021  18:51 
2. Faktura část 2 PDF 0,08 MB 27.01.2021  18:51 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.07.2019 20:45:49 Zakázka zveřejněna  
11.07.2019 20:07:02 Přidání dokumentu "Odpovědi na otázky uchazečů", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
17.07.2019 10:21:56 Přidání dokumentu "Odpovědi na otázky uchazečů 2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
06.08.2019 20:45:43 Přidání dokumentu "Zápis o výběru vhodného dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.08.2019 14:53:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:30:41 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:31:13 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:32:04 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:32:50 Přidání dokumentu "Dodatek č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:51:22 Přidání dokumentu "Faktura část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác
27.01.2021 18:51:50 Přidání dokumentu "Faktura část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Pangrác

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora