Obec Chotíkov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Chotíkov

Chotíkov 118, Chotíkov, 33017

IČO: 00257834

Telefon: 377821573

E-mail: chotikov@volny.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.obec-chotikov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát

tel.: 377 821 573

e-mail: chotikov@volny.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
637695 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 23.03.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby, spočívají ve sběru, svozu, odstraňování a likvidaci směsného komunálního, separovaného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Chotíkov a jejích místních částech. Vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o odpadech“) a souvisejícími prováděcími předpisy.
Předpokládaná hodnota: 3 719 008,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.04.2016 15:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky PDF 0,32 MB 21.04.2016  15:40 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,51 MB 23.03.2016  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,64 MB 23.03.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení DOCX 0,05 MB 23.03.2016  00:00 
2. Příloha č. 3 - Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele DOCX 0,02 MB 23.03.2016  00:00 
3. Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o poskytování služeb DOCX 0,06 MB 23.03.2016  00:00 
4. Příloha č. 6 - Katastrální mapa Chotíkov PDF 1,28 MB 23.03.2016  00:00 
5. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky ke dni 4.4.2016 XLSX 0,03 MB 05.04.2016  08:20 
6. Příloha č. 5 - Položkový rozpočet ke dni 4.4.2016 DOCX 0,02 MB 05.04.2016  08:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 DOC 0,08 MB 05.04.2016  08:19 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení zájemce 1 CHD PDF 0,43 MB 21.04.2016  15:39 
2. Rozhodnutí o vyloučení zájemce AVE PDF 0,43 MB 21.04.2016  15:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,37 MB 04.05.2016  08:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   49356089 CZ NE    
2.   PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.   28685521 CZ NE 1 482 171,00 CZK  
Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.03.2016 Zakázka zveřejněna  
05.04.2016 8:18:15 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.04.2016 15:00:00" na "18.04.2016 15:00:00" Vítězslav Blažek
05.04.2016 8:19:58 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Vítězslav Blažek
05.04.2016 8:20:15 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky" Vítězslav Blažek
05.04.2016 8:20:38 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Krycí list nabídky ke dni 4.4.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Vítězslav Blažek
05.04.2016 8:20:55 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Příloha č. 5 - Položkový rozpočet" Vítězslav Blažek
05.04.2016 8:21:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 - Položkový rozpočet ke dni 4.4.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Vítězslav Blažek
21.04.2016 15:39:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení zájemce 1 CHD", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Pechát
21.04.2016 15:40:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení zájemce AVE", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Pechát
21.04.2016 15:40:40 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Pechát
04.05.2016 8:01:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Haraštová
04.05.2016 8:04:28 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "637695" Lenka Haraštová
04.05.2016 8:10:23 Přidán nový účastník "IČ="28685521 " Název:"PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. " Vítěz="Ne"" Lenka Haraštová
04.05.2016 8:10:57 Přidán nový účastník "IČ="49356089 " Název:"AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Haraštová
04.05.2016 8:24:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Lenka Haraštová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora