Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88, Vinohrady, Praha 10, 10100

Mgr. Petr Halbrštát

tel.: +420 222 510 010

e-mail: halbrstat@hvhlegal.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka rypadlonakladače vč. příslušenství
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000029 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.08.2018   18:39
Typ řízení: Zjednodušený režim
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 ks rypadlonakladače (dále jen „Stroj“) včetně příslušenství a zajištění záručního servisu. Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroj a příslušenství jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C). Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy při uvedení Stroje (vč. příslušenství) do provozu.

Zadavatel upozorňuje, že správně se jedná o veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ, nikoliv o zjednodušený režim.
Předpokládaná hodnota: 3 898 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23. 8. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 897 070,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 715 454,70 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 890 788,63 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha-č-1-Výzvy-Technicka-specifikace-a-požadavky XLSX 0,02 MB 01.08.2018  18:39 
2. Příloha-č-2-Výzvy-Závazný-vzor-smlouvy DOCX 0,05 MB 01.08.2018  18:39 
3. Příloha-č-3-Výzvy-Vzor-CP-kvalifikace DOCX 0,03 MB 01.08.2018  18:39 
4. Příloha-č-4-Výzvy-Krycí-list DOC 0,04 MB 01.08.2018  18:39 
5. Příloha-č-5-Výzvy-Tabulka-výpočtu-ceny DOCX 0,02 MB 01.08.2018  18:39 
6. Příloha-č-6-Výzvy-Vzor-seznam-poddodavatelů DOCX 0,01 MB 01.08.2018  18:39 
7. Výzva-k-podání-nabídky-a-Zadavaci-dokumentace-Dodákva-rypadlonakladače-vč.příslušenství PDF 0,60 MB 01.08.2018  18:39 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zmena_ZD_rypadlonakladač PDF 0,29 MB 07.08.2018  22:15 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,29 MB 24.09.2018  12:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 3,50 MB 26.10.2018  16:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TERRAMET, spo. s r.o.   41692519 CZ NE 3 897 070,00 CZK 4 715 454,70 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 890 788,63 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 8. 2018 18:39:57 Zakázka zveřejněna  
7. 8. 2018 12:54:55 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 ks rypadlonakladače (dále jen „Stroj“) včetně příslušenství a zajištění záručního servisu. Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroj a příslušenství jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C). Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy při uvedení Stroje (vč. příslušenství) do provozu." na "Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 ks rypadlonakladače (dále jen „Stroj“) včetně příslušenství a zajištění záručního servisu. Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroj a příslušenství jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C). Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy při uvedení Stroje (vč. příslušenství) do provozu. Zadavatel upozorňuje, že správně se jedná o veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ, nikoliv o zjednodušený režim." Mgr. Jiří Košulič
7. 8. 2018 22:08:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "17.08.2018 11:00:00" na "23.08.2018 11:00:00" Ing. Denis Tomáš
7. 8. 2018 22:15:41 Přidání dokumentu "Zmena_ZD_rypadlonakladač", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 9. 2018 12:53:13 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
26. 10. 2018 16:07:52 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
26. 10. 2018 16:09:01 Přidán nový účastník "IČ="41692519 " Název:"TERRAMET, spo. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
26. 10. 2018 16:09:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3897070.00" Ing. Denis Tomáš
26. 10. 2018 16:09:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4715454.70" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:02:45 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3890788.63" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:02:53 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora