Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88, Praha 10 - Vinohrady, 10100

Mgr. Petr Halbrštát

tel.: +420 222 510 010

e-mail: halbrstat@hvhlegal.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZABEZPEČENÍ AREÁLU A BUDOV V TURNOVĚ A RYCHNOVĚ U JABLONCE NAD NISOU
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000028 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.07.2018   16:02
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění zabezpečení areálů – cestmistrovství - Zadavatele v Turnově a v Rychnově u Jablonce nad Nisou zahrnujících obvodovou ochranu, výměnu a doplnění zabezpečovacího systému, zavedení kamerového systému, dveřních komunikátorů, kontroly vstupu, a instalace vjezdové závory, a to dle projektových dokumentací, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 závazného návrhu Smlouvy.
Předpokládaná hodnota: 4 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2018
Datum ukončení plnění: 31.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 433 300,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace PDF 0,63 MB 16.07.2018  16:02 
2. Přiěloha-ZD-č.1-Vzor-Smlouvy-o-dílo DOC 0,20 MB 16.07.2018  16:02 
3. Příloha-ZD-č.2-Čestné-prohlášení DOCX 0,03 MB 16.07.2018  16:02 
4. Příloha-ZD-č.3-Vzor-seznam-poddodavatelů DOCX 0,01 MB 16.07.2018  16:02 
5. Příloha-ZD-č.4-Krycí-list-nabídky DOCX 0,02 MB 16.07.2018  16:02 
6. Příloha-SMLOUVY-č.1-Technická-zpráva-Turnov DOC 0,58 MB 16.07.2018  16:02 
7. Příloha-SMLOUVY-č.2-Technická-zpráva-Rychnov-u-Jablonce-nad-Nisou DOC 0,50 MB 16.07.2018  16:02 
8. Příloha-SMLOUVY-č.3-Položkový-rozpočet XLS 0,17 MB 16.07.2018  16:02 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 2018-028-Oznámení-o-výběru PDF 0,30 MB 24.08.2018  16:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,34 MB 04.09.2018  09:52 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 139,06 MB 24.08.2018  16:34 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TELMO a.s.   47307781 CZ NE 4 369 735,00 CZK 5 287 379,35 CZK  
2.   oaza-net spol. s.r.o.   47282711 CZ NE 3 783 597,00 CZK 4 578 152,37 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 5 433 300,00 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 7. 2018 16:02:07 Zakázka zveřejněna  
24. 8. 2018 16:32:46 Přidán nový účastník "IČ="47307781 " Název:"TELMO a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:33:26 Přidán nový účastník "IČ="47282711 " Název:"oaza-net spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:34:33 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:35:06 Přidání dokumentu "2018-028-Rozhodnutí-o-výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:35:20 Přidání dokumentu "2018-028-Oznámení-o-výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:35:33 Přidání dokumentu "2018-028-Písemná-zpráva-o-hodnocení-nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 9:51:54 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - 2018-028-Písemná-zpráva-o-hodnocení-nabídek" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 9:52:34 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 9:52:40 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 2018-028-Rozhodnutí-o-výběru" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:06:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5433300.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:06:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:06:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.07.2018 16:02:06" na "16.07.2018 16:02:07" Ing. Denis Tomáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora