Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88, Vinohrady, Praha 10, 10100

Mgr. Petr Halbrštát

tel.: +420 222 510 010

e-mail: halbrstat@hvhlegal.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nákup nosiče nástaveb pro údržľbu komunikací, úprava a montážľ stávajících nástaveb
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.06.2018   14:16
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je dodání nosiče výměnných nástaveb a úprava, montáž a zprovoznění stávajících nástaveb v majetku zadavatele na nosič. Těmito nástavbami jsou:a) sypač KOBIT SYKO-6H (identifikační číslo 1330/450/09) pro aplikaci inertních materiálů,b) kropička KOBIT MK7 (identifikační číslo 271/3153/09) ac) čelní segmentový pluh KOBIT RSS-26,a součástí plnění této Veřejné zakázky je úprava, montáž a zprovoznění nástaveb se všemi součástmi a příslušenstvím pro celkovou funkčnost nosiče a nástaveb na nosiči. Předmětem Veřejné zakázky je dále (i) provedení školení osob určených Zadavatelem k obsluze Předmětu zakázky a (ii) poskytování záručního a pozáručního servisu k Předmětu zakázky.
Předpokládaná hodnota: 3 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 168 300,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace a požadavky na předmět zakázky XLSX 0,02 MB 15.06.2018  14:16 
2. Příloha č. 2 ZD_Závazný návrh smlouvy DOCX 0,07 MB 15.06.2018  14:16 
3. Příloha č. 3 ZD_Vzor_ČP_kvalifikace DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:16 
4. Příloha č. 4 ZD_Vzor_krycí_list DOCX 0,02 MB 15.06.2018  14:16 
5. Příloha č. 5 ZD -Tabulka výpočtu ceny DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:16 
6. Příloha č. 6 ZD_Vzor_seznam_poddodavatelů DOCX 0,02 MB 15.06.2018  14:16 
7. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace PDF 0,53 MB 15.06.2018  14:16 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,29 MB 24.08.2018  16:45 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,34 MB 04.09.2018  09:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 2,00 MB 24.08.2018  16:44 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KOBIT s.r.o.   44792247 CZ NE 3 270 645,00 CZK 3 957 480,45 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 3 168 300,00 CZK    
2019 0,00 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
15. 6. 2018 14:16:47 Zakázka zveřejněna  
24. 8. 2018 16:44:07 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:45:11 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:45:45 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:46:13 Přidán nový účastník "IČ="44792247 " Název:"KOBIT s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:46:30 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "3270645.00" Ing. Denis Tomáš
24. 8. 2018 16:46:52 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 9:57:31 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
4. 9. 2018 9:57:39 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Rozhodnutí o výběru dodavatele" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:08:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3168300.00" Ing. Denis Tomáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora