Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Celkové opravy kabin, motorů a jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000039 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 12.01.2018   11:35
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav kabin a motorů včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací.
Předpokládaná hodnota: 4 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 2. 2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.04.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 196 100,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 077 281,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 400 374,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 7,49 MB 12.01.2018  11:35 
2. Příloha č.1 - Specifikace díla ZIP 13,33 MB 12.01.2018  11:35 
3. Příloha č.2 - Závazný návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 12.01.2018  11:35 
4. Příloha č.3 - Vzor krycího listu DOCX 0,02 MB 12.01.2018  11:35 
5. Příloha č.4 - Vzor čestného prohlášení DOCX 0,03 MB 12.01.2018  11:35 
6. Příloha č.5 - Soupis služeb k ocenění XLSX 0,01 MB 12.01.2018  11:35 
7. Příloha č.6 - Vzor poddodavatelského plnění DOCX 0,02 MB 12.01.2018  11:35 
8. Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace PDF 0,30 MB 26.01.2018  22:23 
9. Zadávací dokumentace_změna PDF 0,64 MB 26.01.2018  22:24 
10. Příloha č.4:Vzor čestného prohlášení_změna DOCX 0,03 MB 26.01.2018  22:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,22 MB 06.03.2018  15:05 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,38 MB 16.04.2018  14:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 16,83 MB 16.04.2018  15:00 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě PDF 0,91 MB 27.09.2018  13:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PAS Zábřeh na Moravě a. s.   45192251 CZ NE 4 198 100,00 CZK 5 077 281,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 5 400 374,00 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 1. 2018 11:35:55 Zakázka zveřejněna  
26. 1. 2018 22:23:30 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
26. 1. 2018 22:24:17 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace_změna", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
26. 1. 2018 22:25:25 Přidání dokumentu "Příloha č.4:Vzor čestného prohlášení_změna", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
29. 1. 2018 8:51:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.02.2018 14:00:00" na "19.02.2018 14:00:00" Ing. Radka Labíková
6. 3. 2018 15:05:37 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
16. 4. 2018 14:58:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
16. 4. 2018 15:00:01 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
27. 9. 2018 13:06:30 Přidán nový účastník "IČ="45192251 " Název:"PAS Zábřeh na Moravě a. s." Vítěz="Ano"" Ing. Denis Tomáš
27. 9. 2018 13:07:58 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Denis Tomáš
27. 9. 2018 13:11:45 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav kabin a motorů včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací." na "Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav kabin a motorů včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací." Ing. Denis Tomáš
27. 9. 2018 13:11:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4196100.00" Ing. Denis Tomáš
27. 9. 2018 13:11:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5077281.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:14:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5400374.00" Ing. Denis Tomáš
1. 4. 2019 22:15:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Denis Tomáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora