Silnice LK a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 46605

IČO: 28746503

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.silnicelk.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 15.08.2017   16:21
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (dle požadavků Zadavatele), a dále provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Předpokládaná hodnota: 2 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 9. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,77 MB 14.09.2017  13:27 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1_Specifikace stavebního záměru ZIP 5,18 MB 15.08.2017  16:21 
2. Příloha č. 2_Závazný návrh smlouvy DOCX 0,07 MB 15.08.2017  16:21 
3. Příloha č.3_Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 15.08.2017  16:21 
4. Příloha č.4_Krycí list DOCX 0,02 MB 15.08.2017  16:21 
5. Příloha č.5_Čestné prohlášení_autorizovaná osoba DOCX 0,02 MB 15.08.2017  16:21 
6. Příloha č.6_Rekapitulace nákladů k ocenění XLSX 0,01 MB 15.08.2017  16:21 
7. Příloha č.7_Vzor seznamu poddodavatelů DOCX 0,02 MB 15.08.2017  16:21 
8. Výzva a zadávací dokumentace PDF 9,40 MB 15.08.2017  22:09 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,52 MB 21.08.2017  21:52 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,41 MB 21.09.2017  14:38 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15. 8. 2017 16:21:27 Zakázka zveřejněna  
15. 8. 2017 22:08:39 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Výzva a zadávací dokumentace" Ing. Radka Labíková
15. 8. 2017 22:09:33 Přidání dokumentu "Výzva a zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
21. 8. 2017 21:52:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
14. 9. 2017 13:27:19 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
21. 9. 2017 14:38:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Radka Labíková
1. 12. 2017 13:30:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Radka Labíková
1. 12. 2017 13:30:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.08.2017 16:21:26" na "15.08.2017 16:21:27" Ing. Radka Labíková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora