Obec Dunajovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Dunajovice

Dunajovice 4, Dunajovice, 37901

IČO: 00512974

Telefon: 384 722 615

E-mail: podatelna@obecdunajovice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.obecdunajovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Kanalizace a ČOV Dunajovice
Identifikátor veřejné zakázky: P1200000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.07.2012   14:40
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění je výstavba kanalizace dl. 475 m a čistírny odpadních vod s kapacitou 52,5 m3/den (250 EO) včetně zpracování prováděcí projektové dokumentace v nezbytném
rozsahu. Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, projektovou dokumentací a podmínkami zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění je také zajištění povinné publicity projektu, zpracování prováděcí projektové dokumentace v nezbytném rozsahu, vytýčení inženýrských sítí dotčených
stavbou, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, zpracování geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení, dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a zpracování provozního a havarijního řádu ČOV a provozního a manipulačního řádu kanalizace.
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2012

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Záznam o převodu informací PDF 0,25 MB 26.07.2012  14:42 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 26.07.2012  14:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,21 MB 26.07.2012  14:43 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
26. 7. 2012 14:40:00 Zakázka zveřejněna  
26. 7. 2012 14:42:04 Přidání dokumentu "Záznam o převodu informací", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
26. 7. 2012 14:42:44 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
26. 7. 2012 14:43:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
26. 7. 2012 14:44:11 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Košulič Jiří, Mgr.
26. 7. 2012 14:45:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.07.2012" na "26.06.2012" Košulič Jiří, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora