Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: „Zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Letovice a příspěvkové organizace"
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.03.2018   13:26
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb k naplnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Dodavatel zajistí služby pověřence pro ochranu osobních pro Město Letovice a pro jeho příspěvkové organizace - viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.04.2018 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 500,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 075,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 5,95 MB 26.03.2018  13:26 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1 DOC 0,05 MB 26.03.2018  13:26 
2. Příloha č.2 DOC 0,03 MB 26.03.2018  13:26 
3. Příloha č.3 DOC 0,04 MB 26.03.2018  13:26 
4. Příloha č.4 DOCX 0,03 MB 26.03.2018  13:26 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD - 4.4.2018 PDF 0,24 MB 04.04.2018  10:06 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,28 MB 04.05.2018  09:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SOD PDF 1,68 MB 09.05.2019  08:44 
2. Dodatek č.1 SOD PDF 0,41 MB 09.05.2019  08:45 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Herešová & Růžička advokáti, s.r.o.   06706240 CZ NE 7 500,00 CZK 9 075,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26.03.2018 13:26:37 Zakázka zveřejněna  
04.04.2018 10:06:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - 4.4.2018", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
04.05.2018 9:09:30 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
25.05.2018 12:11:51 Přidán nový účastník "IČ="06706240 " Název:"Herešová & Růžička advokáti, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Andrea Ježková
25.05.2018 12:13:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7500.00" Ing. Andrea Ježková
25.05.2018 12:13:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9075.00" Ing. Andrea Ježková
25.05.2018 12:13:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.03.2018 13:26:36" na "26.03.2018 13:26:37" Ing. Andrea Ježková
09.05.2019 8:44:48 Přidání dokumentu "SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
09.05.2019 8:45:32 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora