Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport & Consulting service s. r. o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

Mgr. Martin Budiš

tel.: +420 515 538 820

e-mail: info@wscs..cz


Detail zakázky

Název zakázky: Letovice, ul. Alšova – oprava místní komunikace“ - část SO 102 a SO 103
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.03.2018   10:40
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace, přilehlých chodníků a manipulační ploch podél předmětné místní komunikace ul. Alšova v Letovicích - Část SO 102 (Oprava místní komunikace – úsek Smetanova - Boční) a Část SO 103 (Oprava místní komunikace – úsek Boční – Na Vyhlídce).
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 4 026 577,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 09.04.2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 786 060,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 371 133,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,51 MB 16.03.2018  10:40 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,56 MB 16.03.2018  10:40 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOCX 0,02 MB 16.03.2018  10:40 
3. Priloha 2 - Poddodavatelé DOC 0,05 MB 16.03.2018  10:40 
4. Příloha č 3 - SOD DOCX 0,09 MB 16.03.2018  10:40 
5. PD+VV ZIP 9,28 MB 16.03.2018  10:40 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o přidělení zakázky PDF 1,21 MB 04.05.2018  13:51 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 16.07.2018  10:38 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 3,75 MB 16.07.2018  10:38 
2. Dodatek č.1 SOD PDF 2,09 MB 31.08.2018  13:21 
3. Dodatek č.2 SOD PDF 1,91 MB 16.10.2018  14:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PORR a. s., úsek Dopravních i inženýrských staveb, Oblast Morava   43005560 CZ NE 3 832 614,00 CZK 4 637 463,00 CZK  
2.   KORA-VODOSTAVING s. r. o.   25311883 CZ NE 4 131 025,00 CZK 4 998 540,00 CZK  
3.   EUROVIA CS, a. s.   45274924 CZ NE 3 222 839,00 CZK 3 899 635,00 CZK  
4.   HOLAS CZ s. r. o.   25276569 CZ NE 2 786 060,00 CZK 3 371 133,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16.03.2018 10:40:20 Zakázka zveřejněna  
04.05.2018 13:51:02 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o přidělení zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:38:43 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:38:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:39:50 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a. s., úsek Dopravních i inženýrských staveb, Oblast Morava" Vítěz="Ne"" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:40:15 Přidán nový účastník "IČ="25311883 " Název:"KORA-VODOSTAVING s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:40:47 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:41:23 Přidán nový účastník "IČ="25276569 " Název:"HOLAS CZ s. r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:42:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2786060.00" Mgr. Martin Budiš
16.07.2018 10:42:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3371133.00" Mgr. Martin Budiš
31.08.2018 13:21:26 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
16.10.2018 14:57:16 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora