Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Letovice,

tel.: +420603564298

e-mail: mu.narozny@letovice.net


Detail zakázky

Název zakázky: „Letovice, průmyslová zóna_DUSP, PDPS, IČ k SP,AD“
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 25.04.2023   10:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve stupni:
- dokumentace pro vydání společného povolení vč. inženýrské činnosti („DUSP, IČ k DUSP“)
- dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti („PDPS“,IČ k PDPS“)
- majetkoprávní projednání („MPP“)
- autorský dozor
Lhůta pro podání nabídek: 12.05.2023 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2023

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,38 MB 25.04.2023  10:41 
2. Příloha č. 1 Krycí list DOC 0,09 MB 25.04.2023  10:41 
3. Příloha č. 2 Čestné prohlášení DOC 0,08 MB 25.04.2023  10:41 
4. Příloha č. 3 návrh SOD PDF 0,28 MB 25.04.2023  10:41 
5. Příloha č. 4 Územní studie ZIP 59,51 MB 25.04.2023  10:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,05 MB 31.05.2023  12:49 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,57 MB 06.06.2023  12:13 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 0,31 MB 29.02.2024  10:32 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.04.2023 10:41:12 Zakázka zveřejněna  
31.05.2023 12:49:05 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
06.06.2023 12:13:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
29.02.2024 10:32:23 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora