Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 22.07.2020   16:48
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Most je situován rovnoběžně se stávající silniční komunikací III. třídy č. 3657. Silnice je ve správě silnic Jihomoravského kraje. Správcem bezejmenného potoka jsou Lesy ČR. Vzdálenost mostu a silnice je 7 400 mm, osově. Koncepce stavby zachová stávající prostorové umístění. Stávající nosnou konstrukci, koncepčně a materiálové nejednotnou, nahradí nosní konstrukce z ŽB přesýpaných rámů. Rámy nad pojížděnou části, z důvodu nedostatečné krycí vrstvy, budou zesíleny spřaženou deskou. Stavba bude doplněna novými římsami a zábradlím. Dno bude zpevněno lomovým kamenem do prostého betonu. Technické řešení stavby předpokládá zřídit nosnou konstrukci z prefabrikovaných rámů typu IZM. Světlost rámu 2500 mm x 2000 mm, skladební délka 1200 mm. Rámy budou spojeny do celistvé konstrukce zámkem. Počet rámů 15 ks. Jeden rám bude upraven prostupem s kříženým vodovodem. Vzhledem k existenci sítí a komunikaci v místě stavby, bude pro její realizaci zřízeno záporové pažení. Pažení bude tvořeno sloupy z HEB nosníků a pařících hranolů. Pažení bude po ukončení stavby odstraněno. Plochy chodníkové části na mostě, budou zachovány, tvoří je zámková dlažba do lóže drti. Vozovková část bude zřízena z AB živic. ŽB římsy budou zhotoveny do systémového bednění, s hladkou plochou. Plocha zůstane přirozená. Ocelové zábradlí na římsách bude výšky 1 100m, povrchová úprava nátěrovým systémem schváleným v rezortu MD ČR.
Výstavba nového mostu bude probíhat za částečného uzavření provozu na převáděné křižovatce místních komunikací. Přes opravovaný most bude silniční provoz probíhat v režimu částečné uzavírky - stavba bude prováděna postupně ve dvou etapách rekonstrukce vždy jen poloviny mostního objektu.
Předpokládaná hodnota: 4 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.08.2020 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení PDF 0,21 MB 03.09.2020  14:22 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 7,28 MB 22.07.2020  16:48 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha 1) - krycí list DOC 0,05 MB 22.07.2020  16:48 
2. příloha 2) DOC 0,03 MB 22.07.2020  16:48 
3. příloha 3) DOC 0,03 MB 22.07.2020  16:48 
4. příloha 4) DOC 0,04 MB 22.07.2020  16:48 
5. příloha 5) návrh SOD DOC 0,17 MB 22.07.2020  16:48 
6. příloha 6) - PD ZIP 51,29 MB 22.07.2020  16:48 
7. příloha 7) - položkový rozpočet-slepý XLS 0,33 MB 22.07.2020  16:48 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.07.2020 16:48:22 Zakázka zveřejněna  
22.07.2020 16:48:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.07.2020 16:48:21" na "22.07.2020 16:48:22" Ing. Andrea Ježková
03.09.2020 14:22:02 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Milan Přindiš
04.09.2020 11:43:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Milan Přindiš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora