Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 14.04.2020   11:27
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Most je situován rovnoběžně se stávající silniční komunikací III. třídy č. 3657. Silnice je ve správě silnic Jihomoravského kraje. Správcem bezejmenného potoka jsou Lesy ČR. Vzdálenost mostu a silnice je 7 400 mm, osově.Koncepce stavby zachová stávající prostorové umístění. Stávající nosnou konstrukci, koncepčně a materiálové nejednotnou, nahradí nosní konstrukce z ŽB přesýpaných rámů. Rámy nad pojížděnou části, z důvodu nedostatečné krycí vrstvy, budou zesíleny spřaženou deskou. Stavba bude doplněna novými římsami a zábradlím. Dno bude zpevněno lomovým kamenem do prostého betonu. Technické řešení stavby předpokládá zřídit nosnou konstrukci z prefabrikovaných rámů typu IZM. Světlost rámu 2500 mm x 2000 mm, skladební délka 1200 mm. Rámy budou spojeny do celistvé konstrukce zámkem. Počet rámů 15 ks. Jeden rám bude upraven prostupem s kříženým vodovodem. Vzhledem k existenci sítí a komunikaci v místě stavby, bude pro její realizaci zřízeno záporové pažení. Pažení bude tvořeno sloupy z HEB nosníků a pařících hranolů. Pažení bude po ukončení stavby odstraněno. Plochy chodníkové části na mostě, budou zachovány, tvoří je zámková dlažba do lóže drti. Vozovková část bude zřízena z AB živic. ŽB římsy budou zhotoveny do systémového bednění, s hladkou plochou. Plocha zůstane přirozená. Ocelové zábradlí na římsách bude výšky 1 100m, povrchová úprava nátěrovým systémem schváleným v rezortu MD ČR.
Výstavba nového mostu bude probíhat za částečného uzavření provozu na převáděné křižovatce místních komunikací. Přes opravovaný most bude silniční provoz probíhat v režimu částečné uzavírky - stavba bude prováděna postupně ve dvou etapách rekonstrukce vždy jen poloviny mostního objektu.
Předpokládaná hodnota: 5 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.04.2020 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení výběrového řízení PDF 0,20 MB 27.05.2020  11:19 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 1,14 MB 14.04.2020  11:27 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha 1) - krycí list DOC 0,05 MB 14.04.2020  11:27 
2. příloha 2) - čestné prohlášení DOC 0,03 MB 14.04.2020  11:27 
3. Příloha 3) - čestné prohlášení tech. kval. DOC 0,03 MB 14.04.2020  11:27 
4. příloha 4) - čestné prohlášení - jiné kvalifikace DOC 0,04 MB 14.04.2020  11:27 
5. příloha 5) návrh SOD-most Halasova DOC 0,17 MB 14.04.2020  11:27 
6. příloha 6) - PD ZIP 51,29 MB 14.04.2020  11:27 
7. příloha 7) - výkaz výměr XLS 0,35 MB 14.04.2020  11:27 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.04.2020 11:27:37 Zakázka zveřejněna  
27.05.2020 11:19:46 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení výběrového řízení ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
27.05.2020 11:20:13 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Andrea Ježková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora