Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

Romana Tušlová

tel.:

e-mail: mu.tuslova@letovice.net


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 19.08.2019   19:54
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2 146 MWh pro rok 2020 a 2021.
Předpokládaná hodnota: 2 993 670,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19.08.2019 8:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2019

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,22 MB 19.08.2019  19:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Závěrkový List ČSSM Letovice PDF 3,48 MB 19.08.2019  19:54 
2. Závěrkový List Letovice PDF 4,80 MB 19.08.2019  19:54 
3. Závěrkový list MKS Letovice PDF 3,51 MB 20.08.2019  15:35 
4. Závěrkový list MŠ Čápkova PDF 3,49 MB 20.08.2019  15:36 
5. Závěrkový list MŠ Komenského PDF 3,49 MB 20.08.2019  15:36 
6. Závěrkový list MŠ Třebětín PDF 3,48 MB 20.08.2019  15:37 
7. Závěrkový list TS Letovice PDF 3,54 MB 20.08.2019  15:38 
8. Závěrkový list ZŠ Letovice PDF 3,49 MB 20.08.2019  15:39 
9. Dodatek k závěrkovému listu PDF 0,71 MB 10.09.2020  13:47 
10. Dodatek č. 2 k závěrkovému listu - 2020 + 2021 PDF 0,65 MB 16.06.2021  15:53 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše uhrazených finančních prostředků za spotřebovanou elektrickou energii v roce 2020 XLSX 0,01 MB 24.03.2021  20:14 
2. Výše uhrazených finančních prostředků za spotřebovanou elektrickou energii v roce 2021 XLSX 0,01 MB 21.03.2022  10:28 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19.08.2019 19:54:55 Zakázka zveřejněna  
19.08.2019 19:55:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.08.2019 19:54:54" na "19.08.2019 19:54:55" Mgr. Martin Budiš
19.08.2019 19:55:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.08.2019 18:00:00" na "19.08.2019 08:00:00" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:35:08 Přidání dokumentu "Závěrkový list MKS Letovice", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:36:07 Přidání dokumentu "Závěrkový list MŠ Čápkova", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:36:56 Přidání dokumentu "Závěrkový list MŠ Komenského", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:37:39 Přidání dokumentu "Závěrkový list MŠ Třebětín", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:38:23 Přidání dokumentu "Závěrkový list TS Letovice", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
20.08.2019 15:39:17 Přidání dokumentu "Závěrkový list ZŠ Letovice", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
10.09.2020 13:47:56 Přidání dokumentu "Dodatek k závěrkovému listu", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Milan Přindiš
24.03.2021 20:14:43 Přidání dokumentu "Výše uhrazených finančních prostředků za spotřebovanou elektrickou energii v roce 2020", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
16.06.2021 15:53:46 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k závěrkovému listu - 2020 + 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
21.03.2022 10:28:35 Přidání dokumentu "Výše uhrazených finančních prostředků za spotřebovanou elektrickou energii v roce 2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora