Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura - projektová dokumentace pro územní řízení
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
P19V00000004 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.04.2019   13:38
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) a součástí zakázky bude inženýrská činnost (obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí) včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
Projektová dokumentace bude řešit dopravní infrastrukturu (komunikace, chodníky, parkovací stání, plochy pro kontejnery na tříděný odpad, …), technickou infrastrukturu (hlavní řady vodovodu, kanalizace, plynovodu, el. energie, sdělovacích kabelů vč. přípojek ukončených na hranici pozemku plánovaných stavebních parcel, veřejné osvětlení), lokalitu záchytu dešťových vod a řešení vsakování těchto vod včetně možnosti regulovaného odtoku.
Předpokládaná hodnota: 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24.05.2019 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 452 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 546 920,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 5,15 MB 26.04.2019  13:38 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1 DOC 0,06 MB 26.04.2019  13:38 
2. Příloha č.2 DOC 0,03 MB 26.04.2019  13:38 
3. Příloha č.3 DOC 0,03 MB 26.04.2019  13:38 
4. Příloha č.4 DOC 0,04 MB 26.04.2019  13:38 
5. Příloha č.5 - návrh SOD DOC 0,11 MB 26.04.2019  13:38 
6. Příloha č.6 PDF 3,29 MB 26.04.2019  13:38 
7. Příloha č.6.1 - STUDIE ZIP 7,15 MB 26.04.2019  13:38 
8. Příloha č.6.2 - přepočet kanalizace ZIP 3,48 MB 26.04.2019  13:38 
9. Příloha č.6.3 PDF 0,63 MB 26.04.2019  13:38 
10. Příloha č.6.4 - mapový podklad ZIP 0,64 MB 26.04.2019  13:38 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,27 MB 28.06.2019  09:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SOD-DUR Komenského PDF 2,93 MB 08.07.2019  09:19 
2. Dodatek č.1 SOD PDF 0,56 MB 13.02.2020  12:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ODEHNAL PROJEKT s.r.o.   02764750 CZ NE 452 000,00 CZK 546 920,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26.04.2019 13:38:02 Zakázka zveřejněna  
28.06.2019 9:51:15 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
08.07.2019 9:16:41 Přidán nový účastník "IČ="02764750 " Název:"ODEHNAL PROJEKT s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Andrea Ježková
08.07.2019 9:17:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "452000.00" Ing. Andrea Ježková
08.07.2019 9:17:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "546920.00" Ing. Andrea Ježková
08.07.2019 9:19:00 Přidání dokumentu "SOD-DUR Komenského", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
13.02.2020 12:08:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora