Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: „Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura - projektová dokumentace pro územní řízení“
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
P19V00000003 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 06.02.2019   11:10
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) „Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura“. Součástí zakázky bude inženýrská činnost (obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí) včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
Projektová dokumentace bude řešit dopravní infrastrukturu(komunikace, chodníky, parkovací stání, plochy pro kontejnery na tříděný odpad, …), technickou infrastrukturu (hlavní řady vodovodu, kanalizace, plynovodu, el. energie, sdělovacích kabelů vč. přípojek ukončených na hranici pozemku plánovaných stavebních parcel, veřejné osvětlení), lokalitu záchytu dešťových vod a řešení vsakování těchto vod včetně možnosti regulovaného odtoku.
Předpokládaná hodnota: 530 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.03.2019 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení VŘ PDF 0,21 MB 05.04.2019  06:55 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 5,07 MB 06.02.2019  11:10 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1 DOC 0,06 MB 06.02.2019  11:10 
2. Příloha č.2 DOC 0,03 MB 06.02.2019  11:10 
3. Příloha č.3 DOC 0,03 MB 06.02.2019  11:10 
4. Příloha č.4 DOC 0,04 MB 06.02.2019  11:10 
5. Příloha č.5 - návrh SOD DOC 0,11 MB 06.02.2019  11:10 
6. příloha č.6 - situace – rozsah dané lokality PDF 3,29 MB 06.02.2019  11:10 
7. příloha č.6/1 – urbanistická studie ZIP 7,15 MB 06.02.2019  11:10 
8. příloha č.6/2 – přepočet kanalizace ZIP 3,48 MB 06.02.2019  11:10 
9. příloha č.6/3 – situace - ARCHITEKTONIKA PDF 0,63 MB 06.02.2019  11:10 
10. příloha č.6/4 – mapový podklad ZIP 0,64 MB 06.02.2019  11:10 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Doplnění ZD - 21.2.2019 PDF 0,25 MB 21.02.2019  10:37 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.02.2019 11:10:53 Zakázka zveřejněna  
21.02.2019 10:37:28 Přidání dokumentu "Doplnění ZD - 21.2.2019", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
05.04.2019 6:55:12 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení VŘ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Ježková
05.04.2019 6:55:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Andrea Ježková
05.04.2019 6:55:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.02.2019 11:10:52" na "06.02.2019 11:10:53" Ing. Andrea Ježková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora