Obec Plav

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Plav

Plav 57, Plav, 37007

IČO: 00581861

Telefon: 387 988 984

E-mail: obec@plav.cz,  |   Internetová adresa: http://www.plav.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, 37004

Ing. Jaroslava Líbalová

tel.: 606610348

e-mail: libalova.gplinvest@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/15529 A DOSTAVBA KANALIZACE V K.Ú. PLAV
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.11.2017   11:33
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba: 1. nových chodníků podél stávající vozovky sil. III/15529 v obci Plav2. jednotné kanalizace stoky „BA“ podél komunikace III/15529. Celková délky stoky „BA“, po realizaci stavby, bude 532,98m. Z toho 51,66m bude stávajícího potrubí DN300 a nově bude položeno 481,532m potrubí. V blízkosti vodního toku IDVT 10261875 bude realizována nová odlehčovací komora s ředícím poměrem 1+20. Odlehčení DN400 v délce 17,93m bude zaústěna do výše uvedeného vodního toku v místě stávajícího vyústění.3. gravitačních kanalizačních splaškových stok „BC“ (DN300 o celkové délce 81,8m) a „C“ (DN250 o celkové délce 45m) a kanalizačního výtlaku splaškových vod (O63 o celkové délce 72,5m) včetně čerpací stanice. K čerpací stanici budou přivedeny ovládací a silové kabely chráničkami O110 o délce ? 2 x 15m. Součástí PD je 6kpl veřejných částí odboček pro budoucí přepojení domovních přípojek DN150 o celkové délce 23m a vyplnění stávající kanalizace v délce ~58,0m.
Předpokládaná hodnota: 13 046 226,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.01.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 11 090 200,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 419 142,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,13 MB 28.11.2017  11:33 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 6,46 MB 28.11.2017  11:33 
2. Přílohy č.1 až 7 Zadávací dokumentace ZIP 0,59 MB 28.11.2017  11:33 
3. Příloha č. 8 Projektová dokumentace ZIP 48,56 MB 28.11.2017  11:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,22 MB 21.12.2017  09:08 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,57 MB 21.12.2017  09:08 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,88 MB 23.01.2018  13:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,43 MB 23.01.2018  12:06 
2. Dodatek č.1 PDF 0,11 MB 16.08.2018  14:05 
3. Dodatek č.2 PDF 4,00 MB 11.10.2018  21:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice   26026279 CZ NE 11 749 209,34 CZK 14 216 641,31 CZK  
2.   HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň   27720161 CZ NE 14 444 444,00 CZK 17 477 777,00 CZK  
3.   VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice   14499924 CZ NE 11 090 200,00 CZK 13 419 142,00 CZK ANO
4.   SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   48035599 CZ NE 12 619 860,49 CZK 15 270 031,19 CZK  
5.   Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8   00014915 CZ NE 12 355 801,86 CZK 14 950 520,25 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice 60875691    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
28. 11. 2017 11:33:04 Zakázka zveřejněna  
21. 12. 2017 9:08:06 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký
21. 12. 2017 9:08:47 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký
21. 12. 2017 9:10:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.11.2017 11:33:03" na "28.11.2017 11:33:04" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:06:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:10:45 Přidán nový účastník "IČ="26026279 " Název:"ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice" Vítěz="Ne"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:11:31 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "11749209.00" na "11749209.34" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:12:15 Přidán nový účastník "IČ="27720161 " Název:"HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň" Vítěz="Ne"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:14:25 Přidán nový účastník "IČ="14499924 " Název:"VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice" Vítěz="Ano"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:15:15 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice" Vítěz="Ne"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:15:55 Přidán nový účastník "IČ="00014915 " Název:"Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8" Vítěz="Ne"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:18:09 Přidán nový účastník "IČ="60875691 " Název:"AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice" Vítěz="Ne"" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:21:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "11090200.00" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 12:21:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13419142.00" Ing. Kamil Rucký
23. 1. 2018 13:02:29 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký
16. 8. 2018 14:05:29 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký
11. 10. 2018 21:20:40 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Kamil Rucký

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora