Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420774266076

e-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka elektřiny pro rok 2013 s opčním právem pro rok 2014
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
7202011032880 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 27.09.2012   18:45
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění, § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka“).
Součástí předmětu veřejné zakázky je zadavatelem vyhrazené opční právo na poskytnutí další dodávky v souladu s § 99 zákona. Tuto další dodávku je zadavatel oprávněn využít ve vztahu k dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva na realizaci této veřejné zakázky za shodnou jednotkovou cenu jako v roce 2013. Zadavatel časově vymezuje možnost využití opčního práva na období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.
Předpokládaná hodnota: 13 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12. 11. 2012 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,21 MB 14.11.2012  13:12 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 9,95 MB 27.09.2012  18:45 
2. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PDF 0,20 MB 27.09.2012  18:45 
3. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PDF 0,36 MB 27.09.2012  18:45 
4. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace XLS 0,48 MB 27.09.2012  18:45 
5. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace PDF 0,38 MB 27.09.2012  18:45 
6. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace PDF 0,20 MB 27.09.2012  18:45 
7. Příloha č. 6 Zadávací dokumentace PDF 3,32 MB 27.09.2012  18:45 
8. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace PDF 0,76 MB 27.09.2012  18:45 
9. Příloha č. 8 Zadávací dokumentace PDF 0,20 MB 27.09.2012  18:45 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF 0,37 MB 01.11.2012  18:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. PDF 0,57 MB 26.11.2012  15:06 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2012 18:45:36 Zakázka zveřejněna  
1. 11. 2012 18:10:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Hradil Ladislav, JUDr.
14. 11. 2012 13:12:36 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ondráš Zdeněk
26. 11. 2012 15:06:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb.", Publikovat = "Zveřejnit" Ondráš Zdeněk
30. 11. 2012 10:36:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ondráš Zdeněk
30. 11. 2012 10:36:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.09.2012 18:45:35" na "27.09.2012 18:45:36" Ondráš Zdeněk

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora