Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833, Zlín, 76001

IČO: 60730153

Telefon: 577052111

E-mail: sekretariat@dszo.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dszo.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Invest, spol. s r.o, Jana Uhra 172/14, Brno, 60200

JUDr. Ladislav Hradil

tel.: +420 778499955

e-mail: hradill@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "Dodávka elektřiny pro období od 1.8.2018 - 31.7.2019"
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-016223 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.05.2018   17:25
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění.

Předmětem plnění není:
a) Zajištění regulovaného přístupu k distribuční a přenosové soustavě.
b) Zajištění systémových služeb.

Tyto náležitosti včetně technických parametrů a způsobu předání silové elektřiny jsou předmětem samostatných smluv o připojení a smluv o distribuci silové elektřiny uzavřených mezi oprávněným zákazníkem a provozovatelem regionální distribuční soustavy E-ON Distribuce, a.s.
Předpokládaná hodnota: 8 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 2. 7. 2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace sign PDF 8,16 MB 21.05.2018  17:25 
2. Příloha č. 1 - seznam měníren DOC 0,09 MB 21.05.2018  17:25 
3. Příloha č. 2 Rozhodnutí o povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně PDF 0,83 MB 21.05.2018  17:25 
4. Příloha č. 3 - Diagram profily XLS 1,22 MB 21.05.2018  17:25 
5. Příloha č. 3 - Diagram profily PDF 5,29 MB 21.05.2018  17:25 
6. Příloha č. 4 - seznam odběrných míst DOC 0,11 MB 21.05.2018  17:25 
7. Příloha č. 5 - PROHLÁŠENÍ technická kvalifikace DOCX 0,05 MB 21.05.2018  17:25 
8. Příloha č. 6 - obchodní podmínky DOCX 0,03 MB 21.05.2018  17:25 
9. Příloha č. 6 - Smlouva NN sdružené služby DOCX 0,13 MB 21.05.2018  17:25 
10. Příloha č. 7 - doporučené členění nabídky DOC 0,07 MB 21.05.2018  17:25 
11. Příloha č. 8 - Krycí list nabídky DOCX 0,04 MB 21.05.2018  17:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,63 MB 31.05.2018  14:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatel § 217 PDF 0,75 MB 07.08.2018  10:34 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva dodávka VN PDF 9,74 MB 07.08.2018  10:32 
2. Smlouva dodávka NN PDF 10,48 MB 07.08.2018  10:33 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 5. 2018 17:25:10 Zakázka zveřejněna  
31. 5. 2018 14:26:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
31. 5. 2018 14:28:21 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "7000000.00" na "8000000.00" JUDr. Ladislav Hradil
31. 5. 2018 14:28:21 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.06.2018 09:00:00" na "02.07.2018 09:00:00" JUDr. Ladislav Hradil
7. 8. 2018 10:32:43 Přidání dokumentu "Smlouva dodávka VN", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
7. 8. 2018 10:33:13 Přidání dokumentu "Smlouva dodávka NN", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil
7. 8. 2018 10:34:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatel § 217", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Ladislav Hradil

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora